Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki udostępnia informacje o:


I. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688):

1. Gmina Dobrzeń Wielki

 

II. punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

1. PSZOK - Chróścice, ul. Polna (teren byłego składowiska odpadów komunalnych)

 

 


  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 29-08-2011 09:07
  • Modyfikował: Izabela Kołodziej, data modyfikacji: 24-04-2017 13:58
  • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Izabela Kołodziej
  • Data wytworzenia: 29-08-2011
  • Ilość wyświetleń: 17034
  • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/101/8870/zbiorka-odpadow-elektrycznych-i-elektronicznych.html