Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki udostępnia informacje o:


I. zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688):

1. Gmina Dobrzeń Wielki

 

II. punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki:

1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - Chróścice, ul. Polna (teren byłego składowiska odpadów komunalnych)

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-08-2011
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  29-08-2011 09:07
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  10-08-2018 09:59
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 20269
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl