Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie ich przydatności stanowią potencjalne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Mając to na uwadze oraz obowiązki jakie nałożono na Gminy w zakresie tworzenia gminnych punktów zbiorki odpadów, zakupiono specjalistyczne pojemniki do selektywnej zbiórki przeterminowanych oraz zbędnych lekarstw. Pojemniki te ustawiono w aptekach. Zebrane odpady będą systematycznie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę i wywożone do unieszkodliwiania (spalarni odpadów).

Do pojemników można nieodpłatnie wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów oraz krople i roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach. Nie wolno natomiast wrzucać igieł i strzykawek, termometrów oraz aparatów do pomiaru ciśnienia. Nie należy również wrzucać leków w woreczkach foliowych oraz w kartonach.

 

Wykaz punktów, w których znajdują się pojemniki na przeterminowane leki:

 • Apteka „St. Rochus” w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 34,
 • Apteka Przyjazna w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 40
 • Zakład Opieki Zdrowotnej „ASMED” w Chróścicach, ul. Korfantego 1a
 • Apteka Prywatna w Kup, ul. Rynek 4.

 • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 29-08-2011 09:10
 • Modyfikował: Izabela Kołodziej, data modyfikacji: 24-04-2017 14:03
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Izabela Kołodziej
 • Data wytworzenia: 29-08-2011
 • Ilość wyświetleń: 16484
 • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/102/8871/przeterminowane-leki.html