Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, w skrócie GOPS, jest jednostką organizacyjną gminy Dobrzeń Wielki. W obecnej formie został utworzony przez Radę Gminy w 1999 r.
TIFUchwała Nr VIII-88-99 z dnia 10 VI 1999r w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.tif

SIEDZIBA
od 1 lipca 2003 r . siedziba GOPS mieści sie pod adresem:
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 28.
tel: 77 4032550 wew: 32 - Kierownik, 33 Gł. księgowy, 31,35 - prac socjalni,
fax: 77 4032550 w. 37

KIEROWNICTWO
Kierownik - BARBARA LIS
Gł. Księgowy - LUCYNA RUSEK

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
GOPS jest jednostką organizacyjną gminy , działającą w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,poz.148) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy , a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finasowy).

ZADANIA
Zadania GOPS określają ustawy i statut nadany przez Radę Gminy, stanowiący załącznik do uchwały o utworzeniu Ośrodka.
TIFUchwała Nr VIII-88-99 z dnia 10 VI 1999r w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.tif

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim:
Skrzynka podawcza - wejście
 


 


  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 29-08-2011 10:14
  • Modyfikował: Izabela Kołodziej, data modyfikacji: 29-08-2011 11:39
  • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Izabela Kołodziej
  • Data wytworzenia: 29-08-2011
  • Ilość wyświetleń: 22152
  • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/106/8843/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-gops.html