Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Kultury (GOK)

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim- w skrócie GOK - powstał w 2000 r. z połączenia dwóch jednostek : Gminnej Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim.
TIFUchwała Nr XVIII-220-2000 z dnia 22 VIII 2000 r w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.tif
Uchwała nr XX/133/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
PDFUchwała nr XX-133-2008.pdf

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
GOK jest instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25.X.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.u. z 2001 r. Nr 13, poz.123) ,dla której gmina jest organizatorem.
GOK jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego w Urzędzie Gminy.

GOK jako instytucja kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym przez gminę mieniem i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Zobowiązania i koszty bieżącej działalności pokrywa z uzyskiwanych przychodów .
Przychodami GOK są : wpływy z prowadzenia działalności, wpływy z najmu i dzierżawy składnikow mienia oraz dotacje z budżetu gminy. Wysokość przyznanej dotacji jest określana corocznie w budżecie gminy.

SIEDZIBA
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 20
tel 77 4695461 , Biblioteka 77 4695241

KIEROWNICTWO
Dyrektor - PIOTR SZAFRAŃSKI
Kierownik Biblioteki - ALICJA BOBOWSKA  
Gł. Księgowy - AGNIESZKA HORODYSKA - PIONTKOWSKA

ZADANIA
Zadania GOK to prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej. Katalog najważniejszych zadań wymieniony jest w Statucie GOK, stanowiącym załącznik do Uchwały o utworzenu GOK
TIFUchwała Nr XVIII-220-2000 z dnia 22 VIII 2000 r w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.tif

Metryczka
 • wytworzono:
  29-08-2011
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  29-08-2011 10:16
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  24-03-2020 07:54
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 29832
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl