Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Zespół - Ekonomiczno - Administracyjny Szkół (GZEAS)

 

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Dobrzeniu Wielkim  został rozwiązany  z dniem 31.01.2012r. zgodnie z Uchwałą Nr XIV/143/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 grudnia 2011r. oraz Uchwałą Nr XV/153/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2011r.

 

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Dobrzeniu Wielkim - w skrócie GZEAS - jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną przez Radę Gminy w 1999 r.
TIFUchwała Nr VIII-89-99 z dnia 10 VI 1999r w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim.tif

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
GZEAS jest jednostką organizacyjną gminy , działającą w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,poz.148) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy , a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finasowy).

SIEDZIBA
46-081 Dobrzeń Wielki, ul Kościelna 4
(GZEAS mieści się w tym samym obiekcie, co Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dobrzeniu Wielkim).
tel. 77 4695295
e-mail 
Adres strony www www.gzeas.dobrzenwielki.pl


KIEROWNICTWO
Dyrektor - mgr BARBARA NIEMCZYCKA
Z-ca Dyrektora - mgr inż. TOMASZ BIERNACKI
Gł. Księgowy - IRENA KARASIŃSKA

PDFStatut_GZEAS.pdf
PDFSchemat organizacyjny GZEAS.pdf

ZADANIA
GZEAS powołany został dla prowadzenia obsługi administracyjnej i finansowo - księgowej szkół i przedszkoli gminnych oraz Stołówki Międzyszkolnej.
Katalog zadań GZEAS wymieniony jest w Statucie tej jednostki (statut stanowi załącznik do uchwały o utworzeniu GZEAS)
TIFUchwała Nr VIII-89-99 z dnia 10 VI 1999r w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim.tif

PDFinformacje o jednostce GZEAS.pdf

Za informację odpowiada Barbara Niemczycka


 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-08-2011
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  29-08-2011 10:19
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  20-06-2012 12:51
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 21626
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl