Przejdź do treści strony WCAG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1682/275 Czarnowąsy

 

 

 

G.6840.20.2013

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

Obręb: Czarnowąsy

Działka nr 1682/275

arkusz mapy 3,
o pow. 0,0520 ha

OP1O/00075720/4

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Przeznaczenie w planie: MN – mieszkalnictwo o niskiej intensywności zabudowy

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Czarnowąsach, w terenie gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, bezpośrednio przy drodze ul. Stawowej oraz stacji transformatorowej. Stanowi nieużytek porośnięty roślinnością wodną, trzciną, a także drzewami. Przez teren działki przebiega linia energetyczna. Teren w zasięgu uzbrojony w sieci: wodną, kanalizacyjną, energetyczną, ciepłociąg.

 

Przeznaczenie nieruchomości: zgodne z zapisami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarnowąsy.

 

 

Cena nieruchomości: 20 800 zł + podatek VAT 23%

 

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy ustalam do dnia 02 września 2013  roku.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu www.bip.dobrzenwielki.pl. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.