Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz 329 wraz z pz. zm.) w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,poz.148 wraz z pz. zm.) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy , a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finasowy).

SIEDZIBA
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach mieści się pod adresem:
46- 080 Chróścice, ul. Powstańców Śl. 1
tel. 77 4695334
strona internetowa szkoły:  www.szkolachroscice.pl
adres mailowy:

KIEROWNICTWO
dyrektor - mgr Renata Dąbrowska

REKRUTACJA

           PDFRegulamin pracy komisji rekrutacyjnej.pdf

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-08-2011
  przez: Małgorzata Kukurowska
 • opublikowano:
  29-08-2011 11:07
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  10-01-2020 09:29
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 29400
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl