Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki udostępnia informację o:

 

I. prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Właściciel terenu: Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki

Zarządzający: PROWOD Sp. z o.o., ul. Rynek 4, 46-082 Kup

 

II. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Dobrzeń Wielki:
Chróścice, ul. Polna (teren byłego składowiska odpadów komunalnych);

odpady przyjmowane są w dniach:

Poniedziałek – 7:00 - 14:30

Środa – 9:00 - 16:30

Piątek – 7:00 - 14:30

Pierwsza i trzecia sobota miesiąca – 8:00 - 12:00


  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 20-09-2013 13:03
  • Modyfikował: Izabela Kołodziej, data modyfikacji: 24-04-2017 14:06
  • Podmiot udostępniający: Gmina Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Irena Włodarczyk
  • Data wytworzenia: 20-09-2013
  • Ilość wyświetleń: 12596
  • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/1179/9147/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych.html