Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje informuje o osiągniętych poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych rodzajów odpadów

PDFOsiągnięte przez Gminę Dobrzeń Wielki poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych rodzajów odpadów


  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 20-09-2013 13:05
  • Modyfikował: Izabela Kołodziej, data modyfikacji: 24-08-2017 10:47
  • Podmiot udostępniający: Gmina Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Irena Włodarczyk
  • Data wytworzenia: 20-09-2013
  • Ilość wyświetleń: 13238
  • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/1180/9148/informacja-o-osiagnietych-poziomach-recyklingu.html