Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim

W skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim wchodzą:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
- Branżowa Szkoła I stopnia
- Publiczne Technikum

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572) w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy).

SIEDZIBA

- Dyrekcja Zespołu Szkół , Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Publiczna Szkoła Podstawowa mają siedzibę pod adresem:
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 94
tel. 77 4032820, e-mail :sekretariat@zsdobrzenwielki.pl
www.zsdobrzenwielki.pl

- Branżowa Szkoła I stopnia, Publiczne Technikum  oraz Liceum dla Dorosłych  mają swoją siedzibę pod adresem:
Dobrzeń Mały, ul. Opolska 87, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel.77 4032570, e-mail:
www.dobrzenmaly.hg.pl

KIEROWNICTWO
Dyrektor – dr Dorota Gajda - Szczegielniak
Wicedyrektorzy : Małgorzata Świderska , Bożena Mierzwińska, Wanda Piętka (siedziba w Dobrzeniu Małym)

 

Uchwała nr XLV/361/2006 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 października 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim PDFUchwała nr XLV-361-2006.pdf
Uchwała nr XLV/362/2006 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 października 2006r.w sprawie zmiany aktu o utworzeniu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim PDFUchwała nr XLV-362-2006.pdf
Uchwała nr XXXIX/401/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie utworzenia i prowadzenia Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim oraz włączenia tej jednostki oświaty do Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
PDFUchwała nr XXXIX.401.2014.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-08-2011
  przez: Dorota Gajda - Szczegielniak
 • opublikowano:
  29-08-2011 11:33
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  10-01-2020 09:27
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 39301
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl