Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup wchodzą:
-Publiczne Przedszkole w Kup
-Publiczna Szkoła Podstawowa w Kup
-Publiczne Gimnazjum w Kup

FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7.IX.1991 r. systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.) w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada1998 r. o finansach publicznych( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn.zm.²) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy).

SIEDZIBA
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup mieści się pod adresem:
46-082 Kup, ul.1 Maja 6 A
Tel.77 4695319
http://www.zspkup.szkolnastrona.pl/

KIEROWNICTWO
Dyrektor – DANUTA BIESZAJ
Z-ca Dyrektora – MAGDALENA PASTERNAK
z-ca Dyrektora  do spraw  Przedszkolnych – MAŁGORZATA BRYLAK

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 29-08-2011 11:35
  • Modyfikował: Izabela Kołodziej, data modyfikacji: 05-03-2015 09:29
  • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Danuta Bieszaj
  • Data wytworzenia: 29-08-2011
  • Ilość wyświetleń: 20537
  • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/130/8851/zespol-szkolno-przedszkolny-w-kup.html