Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup wchodzą:
-Publiczne Przedszkole w Kup
-Publiczna Szkoła Podstawowa w Kup

FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7.IX.1991 r. systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.) w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada1998 r. o finansach publicznych( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn.zm.²) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy).

SIEDZIBA
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup mieści się pod adresem:
46-082 Kup, ul.1 Maja 6 A
Tel.77 4695319
http://www.zspkup.szkolnastrona.pl/

KIEROWNICTWO
Dyrektor – DANUTA BIESZAJ
z-ca Dyrektora  do spraw  Przedszkolnych – MAŁGORZATA BRYLAK

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-08-2011
  przez: Danuta Bieszaj
 • opublikowano:
  29-08-2011 11:35
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  10-01-2020 09:27
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 25266
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl