Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 stycznia 2014 roku

OŚ.6220.16.2011

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 20 stycznia 2014 r.

 

          Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie mobilnego węzła betoniarskiego o wielkości produkcji do 3072 ton/dobę wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 652/165, 760/167, 168 k.m. 1 obręb Brzezie w Brzeziu przy ul. Wiejskiej”.

 

 1. Decyzja wydana została dla „BET-CH&L” s.c. Bogdan Chwaiński, Kazimier Ligas ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole.
 2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska.
 3. Możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska, pok. 109 lub 110, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.
Metryczka
 • wytworzono:
  20-01-2014
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  20-01-2014 15:04
  przez: Marcin Włodarczyk
 • zmodyfikowano:
  20-01-2014 15:05
  przez: Marcin Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 4099
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl