Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Zespół Niepublicznych Szkół w Kup

INFORMACJA OGÓLNA ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ W KUP
Zespół Niepublicznych Szkół jest placówką kształcenia specjalnego. Do zespołu przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i skierowanie ze Starostwa Opolskiego. Wszyscy uczniowie realizują podstawę programową i są objęci kompleksową opieką edukacyjną, terapeutyczną , diagnostyczną. Placówka zapewnia dostęp do podstawowej opieki medycznej. Każdy uczeń ma indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

W skład Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup wchodzą:
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kup
- Niepubliczne Gimnazjum w Kup
- Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kup

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
Zespół Niepublicznych Szkół w Kup jest jednostką organizacyjną powołaną i prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” w Opolu . Zespół  działa na podstawie ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz 329)jako jednostka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.
Środki na prowadzenie Zespołu pochodzą z subwencji oświatowej przekazywanej miesięcznie na konto Zespołu Niepublicznych Szkół oraz z czesnego, darowizn i wpłat własnych członków stowarzyszenia.
Obsługę finansowo - księgową Zespołu Niepublicznych Szkół prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem”

SIEDZIBA
Zespół Szkół w Kup mieści się pod adresem:
46- 082 Kup, ul. Karola Miarki 6-10
tel. fax(077) 4695668

KIEROWNICTWO
Dyrektor – Elżbieta Sobolewska
Z-ca Dyrektora – Joanna Klubka-Baranowska

PDFStatut Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych Dla dzieci z autyzmem i uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w Kup.pdf

PDFSCHEMAT ORGANIZACYJNY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ W KUP.pdf


 


  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 29-08-2011 11:45
  • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Izabela Kołodziej
  • Data wytworzenia: 29-08-2011
  • Ilość wyświetleń: 19365
  • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/136/8852/zespol-niepublicznych-szkol-w-kup.html