Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
60259716977354688344885148159894941973569053491280666000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
576375772653097447945112358688457065753546612517074876468708
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
753606837573873687946292768726487519155072728744166779662863
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83239764541180889927095069992689020292580946379592310584281913
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99414116251101674858969534092301951838925210001110850994179108562
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
529704553549053488759389069686846148426689644880397750592928
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6372390051864207900297245986151078131026401003849899381137105517
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
307412885037887427593389138703409504105040144503056648470670
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
242911989920617190762032819945178721499523240227282045023347
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000001217870143241862920772
 1. Strona Główna BIP
  Wyświetleń: 332176
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 292773
 3. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 257092
 4. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 198502
 5. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 193188
 6. Przetargi aktualne
  Wyświetleń: 185983
 7. Obwieszczenia Wójta
  Wyświetleń: 127062
 8. Organy gminy - stanowiący i wykonawczy
  Wyświetleń: 100150
 9. Wolne stanowiska
  Wyświetleń: 83050
 10. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 41403
 11. Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
  Wyświetleń: 41012
 12. Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 39496
 13. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2011r.
  Wyświetleń: 39013
 14. Przeterminowane leki
  Wyświetleń: 38739
 15. Współpraca z organizacjiami pozarządowymi
  Wyświetleń: 37213
 16. Sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 33977
 17. Kierownictwo Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 33758
 18. Urząd Gminy - godziny pracy, telefony
  Wyświetleń: 33395
 19. Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Gminnych
  Wyświetleń: 33316
 20. Sołectwa i sołtysi
  Wyświetleń: 32319
 21. Radni Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 31842
 22. Gminny Ośrodek Kultury (GOK)
  Wyświetleń: 31154
 23. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 30791
 24. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 30630
 25. Urząd Gminy - Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 30214
 26. Wójt i Zastępca Wójta
  Wyświetleń: 30155
 27. Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 30132
 28. Skład Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 29475
 29. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
  Wyświetleń: 27855
 30. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 27443
 31. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 26777
 32. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2012r.
  Wyświetleń: 26646
 33. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup
  Wyświetleń: 26258
 34. Komisje stałe Rady Gminy
  Wyświetleń: 26172
 35. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 25855
 36. Niepubliczne Przedszkole w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 25731
 37. Uchwała o utrzymaniu czystości i porządku
  Wyświetleń: 25561
 38. Publiczne Przedszkole w Chróścicach
  Wyświetleń: 25010
 39. Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Chróścicach
  Wyświetleń: 24705
 40. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 24521
 41. Zespół Niepublicznych Szkół w Kup
  Wyświetleń: 24045
 42. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych
  Wyświetleń: 23982
 43. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 23677
 44. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 23629
 45. Ograniczenie prawa do informacji publicznej
  Wyświetleń: 23418
 46. Wybory ławników 2011
  Wyświetleń: 23343
 47. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2012r.
  Wyświetleń: 23226
 48. Ważne adresy dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 23225
 49. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 22937
 50. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
  Wyświetleń: 22933
 51. Informacja o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 22606
 52. Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Kup
  Wyświetleń: 22294
 53. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 22278
 54. Gminny Zespół - Ekonomiczno - Administracyjny Szkół (GZEAS)
  Wyświetleń: 22241
 55. Wykaz prowadzonych Rejestrów Publicznych
  Wyświetleń: 22225
 56. Sprawozdania
  Wyświetleń: 22174
 57. Wybory sołtysów i rad sołeckich
  Wyświetleń: 22126
 58. Informacja dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 21793
 59. Zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych
  Wyświetleń: 21770
 60. Regulamin konsultacji
  Wyświetleń: 21671
 61. Koncepcja zasilania m. Dobrzeń Wielki w energię cieplną
  Wyświetleń: 21611
 62. Statut Gminy
  Wyświetleń: 21416
 63. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2013r.
  Wyświetleń: 21294
 64. Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
  Wyświetleń: 21048
 65. Biuro Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 20999
 66. Internetowy Portal Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki (IPU)
  Wyświetleń: 20984
 67. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2013r.
  Wyświetleń: 20899
 68. Kanały technologiczne - informacje
  Wyświetleń: 20799
 69. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 20636
 70. Budżet 2011r.
  Wyświetleń: 20503
 71. Informacje Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 20487
 72. Budżet 2012r.
  Wyświetleń: 20342
 73. Program usuwania Azbestu
  Wyświetleń: 20319
 74. Projekty uchwał podlegająych konsultacjom społecznym i protokoły z konsultacji
  Wyświetleń: 20306
 75. Gminny Program Profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010 – 2013
  Wyświetleń: 20279
 76. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 20263
 77. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2011r.
  Wyświetleń: 20260
 78. Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 20166
 79. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 20029
 80. Zaświadczenie o aktualnym wpisie do ewidencji
  Wyświetleń: 19924
 81. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 19275
 82. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 18901
 83. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 18808
 84. Kontrole
  Wyświetleń: 18618
 85. Pobierz programy
  Wyświetleń: 18155
 86. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 17938
 87. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 17852
 88. Podmioty odbierające odpady komunalne
  Wyświetleń: 17593
 89. Budżet 2013r.
  Wyświetleń: 17380
 90. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2014r.
  Wyświetleń: 17315
 91. Urząd Gminy - referaty, telefony
  Wyświetleń: 17146
 92. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu
  Wyświetleń: 16665
 93. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 16608
 94. Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 16457
 95. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 16160
 96. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym
  Wyświetleń: 15990
 97. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 15831
 98. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 15381
 99. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2014r
  Wyświetleń: 12688
 100. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 12559
 101. Zapytanie ofertowe - wykonanie tablicy informacyjnej
  Wyświetleń: 12517
 102. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 11795
 103. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO NAJMU dz.967/134 DOBRZEŃ MAŁY
  Wyświetleń: 11663
 104. Przetargi Parafia Chróścice
  Wyświetleń: 11354
 105. Gminna Baza Nauczycieli poszukujących pracy
  Wyświetleń: 11346
 106. Projekt uchwały współpracy z organizacjami pozarządowymi 2011
  Wyświetleń: 11295
 107. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 10679
 108. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 10672
 109. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy - Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 10523
 110. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.237
  Wyświetleń: 10266
 111. Zapytanie ofertowe - ogłoszenie w prasie
  Wyświetleń: 10114
 112. Gminny Program Profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 10013
 113. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2015r.
  Wyświetleń: 9959
 114. Remont " starej szkoły" w Borkach
  Wyświetleń: 9892
 115. Budowa przystani kajakowej w m. Czarnowąsy na rzece Mała Panew oraz w m. Borki na rzece Odra
  Wyświetleń: 9701
 116. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 9679
 117. WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.1585/55
  Wyświetleń: 9413
 118. Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 9377
 119. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 9367
 120. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.3177/152 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 9262
 121. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy Chróścice, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 9254
 122. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 9232
 123. III publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości, działka 437/153, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 9151
 124. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza
  Wyświetleń: 9130
 125. Dyrektor Zespołu Szkół w Chróścicach poszukuje pracownika na stanowisko konserwatora
  Wyświetleń: 9030
 126. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 9001
 127. Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego - Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w domu. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza.
  Wyświetleń: 8867
 128. Zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w stałych obwodach głosowania
  Wyświetleń: 8769
 129. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Chróścicach dz.1613/44
  Wyświetleń: 8753
 130. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.2247/312
  Wyświetleń: 8655
 131. Przebudowa budynku szkoły na budynek przedszkola wraz ze zmianą sposobu uzytkowania przy ulicy Szkolnej 11 w Chróścicach
  Wyświetleń: 8648
 132. Ogłoszenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 8641
 133. Zapytanie ofertowe - wykonanie naklejek
  Wyświetleń: 8630
 134. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza
  Wyświetleń: 8614
 135. Obwieszczenie w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 8530
 136. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8507
 137. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice - 2
  Wyświetleń: 8466
 138. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 8393
 139. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU - LOKAL UŻYTKOWY w KUP
  Wyświetleń: 8325
 140. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy oraz podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
  Wyświetleń: 8323
 141. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 8322
 142. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza
  Wyświetleń: 8321
 143. Przebudowa dróg gminnych i wewnetrznych w miejscowościach: Chróściec, Kup, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 8308
 144. PRZETARG - sprzedaż dz.3177/152, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 8299
 145. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2016r.
  Wyświetleń: 8261
 146. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.437/153
  Wyświetleń: 8259
 147. PRZETARG na najem - lokal użytkowy przy ul. Szpitalnej 2, Kup
  Wyświetleń: 8241
 148. Uchwały w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych w gminie
  Wyświetleń: 8178
 149. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2012: Rozwój i upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 8173
 150. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2011 roku
  Wyświetleń: 8171
 151. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI dz.2185/459
  Wyświetleń: 8163
 152. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI UŻYTKOWYCH dz.119/1
  Wyświetleń: 8162
 153. Przebudowa drogi wewnętrznej w Dobrzeniu Małym dz. nr 959/143,1090/143,1092/143,1167/137
  Wyświetleń: 8157
 154. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO NAJMU - LOKAL UŻYTKOWY, Czarnowąsy, Dworcowa 5
  Wyświetleń: 8113
 155. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  Wyświetleń: 8045
 156. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2016/2017
  Wyświetleń: 8045
 157. Ogłoszenie o przyjmowaniu Obywateli
  Wyświetleń: 8022
 158. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7991
 159. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 sierpnia 2011 roku
  Wyświetleń: 7958
 160. II publiczny przetarg - nieruchomość w Brzeziu
  Wyświetleń: 7950
 161. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Kup
  Wyświetleń: 7947
 162. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 7926
 163. Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 7917
 164. II publiczny przetarg ustny nieograniczony dz.437/153 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7912
 165. Przebudowa drogi wewnętrznej boczna od ul.Opolskiej w Dobrzeniu Małym dz.nr 1942/14,1943/14,1944/13,1946/13
  Wyświetleń: 7890
 166. ogłoszenie o II przetargu ograniczonym dz.237
  Wyświetleń: 7872
 167. PRZETARG na najem - lokal użytkowy przy ul. Dworcowej 5, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7861
 168. WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.1631/48
  Wyświetleń: 7861
 169. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dz.237
  Wyświetleń: 7816
 170. WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI DO SPRZEDAŻY działka 3149/337, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7778
 171. Przebudowa chodnika przy drodze gminnnej ul.Wspólnej w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7775
 172. Transmisja obrad Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7773
 173. Roboty budowlane w budynku OSP Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 7742
 174. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki, Kup
  Wyświetleń: 7728
 175. ogłoszenie o rokowaniach dz.237 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7716
 176. Wykaz nieruchomości do najmu - lokal użytkowy Kup, ul. Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 7710
 177. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 7702
 178. II publiczny przetarg ustny nieograniczony dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7679
 179. Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość w Brzeziu
  Wyświetleń: 7677
 180. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDŻY lokale mieszkalne przy ul. Kani 3-5 w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 7656
 181. Wykaz nieruchomości do sprzedaży - dz.62/4 Świerkle
  Wyświetleń: 7649
 182. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 7640
 183. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 7626
 184. Rozbudowa sieci cieplnej wraz z przyłaczami w Dobrzeniu Wielkim ul.Drzymały
  Wyświetleń: 7609
 185. II PRZETARG - sprzedaż dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7603
 186. PRZETARG - sprzedaż dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7597
 187. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7595
 188. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
  Wyświetleń: 7567
 189. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Działki nr 481/59, 483/60, 485/53, 463/55, 704/55
  Wyświetleń: 7515
 190. Bieżące utrzymanie chodników, dróg, poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych Gminy Dobrzeń Wielki w latach 2013-2014
  Wyświetleń: 7499
 191. Stan gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 7499
 192. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 7498
 193. PRZETARG - sprzedaż lokalu nr 2, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7495
 194. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 7489
 195. ZARZĄDZENIE nr 0050.1.32.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielkiz dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 7485
 196. II PRZETARG - sprzedaż lokalu 2, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7482
 197. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 7440
 198. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1124/208, 1125/208 Chróścice, ul. Korfantego 41
  Wyświetleń: 7416
 199. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 7381
 200. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 7379
 201. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO NAJMU - LOKAL UŻYTKOWY, Czarnowąsy, ul. Dworcowa 1
  Wyświetleń: 7376
 202. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2015r.
  Wyświetleń: 7351
 203. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY - dz.3160/419 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7350
 204. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 maja 2012 roku
  Wyświetleń: 7349
 205. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Dobrzeniu Wielkim, Namysłowska 97
  Wyświetleń: 7337
 206. PRZETARG na najem - lokal użytkowy przy ul. Dworcowej 1, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7335
 207. III publiczny przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość niezabudowana w Brzeziu
  Wyświetleń: 7298
 208. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.811/118 Kup, ul. Miarki 3
  Wyświetleń: 7287
 209. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7246
 210. PRZETARG - sprzedaż lokalu 5, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7230
 211. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - część dz.893/125, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 7190
 212. Budowa placu zabaw Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 7161
 213. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDŻY lokale mieszkalne przy ul. Opolskiej 5 w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 7152
 214. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2017r.
  Wyświetleń: 7147
 215. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2011 roku
  Wyświetleń: 7131
 216. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne nr 2, 5 przy ul Opolskiej 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7127
 217. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDŻY – Lokale mieszkalne w Czarnowąsach, ul. Dworcowa 9
  Wyświetleń: 7116
 218. Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 7112
 219. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 kwietnia 2011 roku
  Wyświetleń: 7109
 220. Ogłoszenie - konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 7101
 221. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy dz.18 Borki
  Wyświetleń: 7092
 222. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.745/27 Kup
  Wyświetleń: 7082
 223. Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7041
 224. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lipca 2011 roku
  Wyświetleń: 7035
 225. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 7033
 226. Referendum Ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 7023
 227. II PRZETARG - sprzedaż lokalu 5, Opolska 5, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 7001
 228. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 stycznia 2011 roku
  Wyświetleń: 7000
 229. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 kwietnia 2011 roku
  Wyświetleń: 6988
 230. Budżet 2015r.
  Wyświetleń: 6983
 231. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w latach 2013-2014
  Wyświetleń: 6981
 232. Przetarg na sprzedaż nieruchomości - dz.62/4 Świerkle
  Wyświetleń: 6966
 233. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY - dz.404/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 6931
 234. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2011 roku
  Wyświetleń: 6905
 235. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDŻY - dz.945/36 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 6889
 236. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s. w Kup
  Wyświetleń: 6884
 237. PRZETARG - sprzedaż 1/2 cz. dz.1124/208, 1125/208, Chróścice, Korfantego 41
  Wyświetleń: 6873
 238. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 maja 2011 roku
  Wyświetleń: 6871
 239. Przebudowa ulicy Łąkowej w Borkach wraz z odwodnieniem i oświetleniem
  Wyświetleń: 6825
 240. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014
  Wyświetleń: 6819
 241. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 6761
 242. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 6751
 243. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 6744
 244. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 6724
 245. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 6720
 246. III PRZETARG - sprzedaż dz.1682/275 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 6698
 247. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 6687
 248. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 6685
 249. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 6681
 250. Ogłoszenie o wyłożeniu planu
  Wyświetleń: 6646
 251. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 6626
 252. II PRZETARG - sprzedaż 1/2 cz.dz.1124/208, 1125/208, Chróścice, ul. Korfantego 41
  Wyświetleń: 6621
 253. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY dz.18 Borki
  Wyświetleń: 6606
 254. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2013r
  Wyświetleń: 6583
 255. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobrzeniu Wielkim - ul.Drzymały
  Wyświetleń: 6564
 256. Zarządzenie nr 0050.1.63.2011 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s. w Kup
  Wyświetleń: 6549
 257. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013
  Wyświetleń: 6532
 258. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 września 2011 roku
  Wyświetleń: 6501
 259. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 kwietnia 2011 roku
  Wyświetleń: 6498
 260. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.816/36 Kup
  Wyświetleń: 6498
 261. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 6484
 262. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 6457
 263. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1692/255 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 6440
 264. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do poszerzenia granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
  Wyświetleń: 6431
 265. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 stycznia 2013 roku
  Wyświetleń: 6393
 266. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 6369
 267. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 6317
 268. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 marca 2012 roku
  Wyświetleń: 6306
 269. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 6304
 270. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 6275
 271. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2013 roku
  Wyświetleń: 6275
 272. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 lutego 2011
  Wyświetleń: 6197
 273. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 6192
 274. Wybory Uzupełniające do Rady Gminy
  Wyświetleń: 6172
 275. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6165
 276. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
  Wyświetleń: 6159
 277. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 6141
 278. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6093
 279. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 6083
 280. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 6063
 281. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 6054
 282. Informacje o zgromadzeniach
  Wyświetleń: 6042
 283. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 6042
 284. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018r.
  Wyświetleń: 6035
 285. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 Lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 6027
 286. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 sierpnia 2012 roku
  Wyświetleń: 6015
 287. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 6002
 288. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 czerwca 2012 roku
  Wyświetleń: 5991
 289. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 5981
 290. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2013 roku
  Wyświetleń: 5967
 291. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 5950
 292. UCHWAŁA
  Wyświetleń: 5931
 293. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2012 roku
  Wyświetleń: 5914
 294. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 5884
 295. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 lipca 2012 roku
  Wyświetleń: 5852
 296. Oferta na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 5852
 297. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 5815
 298. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 5814
 299. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
  Wyświetleń: 5797
 300. Przebudowa kanalizacji sanitarnej na Placu Klasztornym w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 5796
 301. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie wystąpienia o opinię
  Wyświetleń: 5765
 302. Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie pod nazwą „ Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki”
  Wyświetleń: 5753
 303. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 5751
 304. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 5749
 305. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2012 roku
  Wyświetleń: 5718
 306. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 5712
 307. Budżet 2016r.
  Wyświetleń: 5691
 308. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 kwietnia 2012 roku
  Wyświetleń: 5685
 309. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 maja 2012 roku
  Wyświetleń: 5611
 310. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 5610
 311. Rozbudowa pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w Chróściach
  Wyświetleń: 5590
 312. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012
  Wyświetleń: 5582
 313. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 marca 2012 roku
  Wyświetleń: 5580
 314. III PRZETARG - sprzedaż 1/2 części dz.1124/208, 1125/208, Chróścice, ul. Korfantego 41
  Wyświetleń: 5557
 315. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpoczęcia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5549
 316. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 roku
  Wyświetleń: 5542
 317. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przesłaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wniosku o wrażenie opinii
  Wyświetleń: 5539
 318. ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wyświetleń: 5537
 319. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 stycznia 2013 roku
  Wyświetleń: 5491
 320. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publiczneog w roku 2014
  Wyświetleń: 5416
 321. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.81/18, 82/18 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 5413
 322. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 5407
 323. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 grudnia 2012 roku o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5404
 324. Rozbudowa ul.Kochanowskiego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 5392
 325. KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW
  Wyświetleń: 5341
 326. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 października 2013 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5285
 327. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach - instalacje elektryczne pracowni komputerowej
  Wyświetleń: 5253
 328. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy - Brynica od km 2+015 do km 5+032"
  Wyświetleń: 5239
 329. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 5195
 330. Odwołanie zapytania ofertowego
  Wyświetleń: 5179
 331. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5148
 332. Budowa drogi ulicy Słonecznej i wewnętrznej w miejscowości Krzanowice etap I
  Wyświetleń: 5020
 333. Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w miejscowości Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w miejscowości Chróścice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Wyświetleń: 4998
 334. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2015r.
  Wyświetleń: 4954
 335. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 4944
 336. Wybory ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 4896
 337. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 4863
 338. ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wyświetleń: 4860
 339. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4818
 340. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2016r.
  Wyświetleń: 4798
 341. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4792
 342. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4789
 343. Przebudowa ul.Sienkiewicza i odcinka ul.Kwaśnej w m. Chróścice - etap I
  Wyświetleń: 4754
 344. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Odkrywkowego Zakładu Górniczego "CHRÓŚCICE-SIOŁKOWICE"
  Wyświetleń: 4704
 345. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015
  Wyświetleń: 4611
 346. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne przy ul. Powstańców Śląskich 3, Chróścice
  Wyświetleń: 4607
 347. Budowa drogi gminnej ulicy Wąskiej w m. Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4568
 348. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014
  Wyświetleń: 4555
 349. Rozbudowa Zespołu Szkół w Czarnowąsach- dostawa i montaż okien aluminiowych o odporności ogniowej EI-120
  Wyświetleń: 4511
 350. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2017/2018
  Wyświetleń: 4502
 351. OGŁOSZENIE O KONKURSIE
  Wyświetleń: 4495
 352. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 4495
 353. Bieżące utrzymanie chodników , dróg, poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4486
 354. Przebudowa oraz rozbudowa sieci cieplnej w Czarnowąsach ul.Wierzbowa i Jaśminowa
  Wyświetleń: 4485
 355. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1613/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4430
 356. Przebudowa drogi wewnętrznej( boczna od ulicy Namysłowskiej) dz. Nr 1494/8, 1172/11, 1144/13 k.4 w m. Dobrzeń Wielki Przebudowa drogi wewnętrznej( boczna od ulicy Namysłowskiej) wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem - dz. Nr225/54, 1262/55,
  Wyświetleń: 4396
 357. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 4395
 358. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 4388
 359. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.942/122 Kup
  Wyświetleń: 4362
 360. Budowa drogi ulicy Wierzbowej w miejscowości Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4338
 361. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.413/169 Brzezie
  Wyświetleń: 4318
 362. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4286
 363. Oferta realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 4265
 364. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.51,52 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 4248
 365. O B W I E S Z C Z E N I E
  Wyświetleń: 4237
 366. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - 7 działek w Brzeziu
  Wyświetleń: 4221
 367. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.562/82 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 4210
 368. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokale użytkowe
  Wyświetleń: 4201
 369. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.942/122, 948/122 Kup
  Wyświetleń: 4178
 370. Budżet 2017r.
  Wyświetleń: 4167
 371. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki, Kup
  Wyświetleń: 4143
 372. Budowa drogi gminnej ulicy św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 4120
 373. Budowa drogi gminnej ul.Jańskiego w Dobrzeniu Wielkim wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami.
  Wyświetleń: 4101
 374. Modernizacja sali wiejskiej w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 4092
 375. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.608/129 Brzezie
  Wyświetleń: 4084
 376. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki, ul. Opolska 4
  Wyświetleń: 4059
 377. Informacja o sposobie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
  Wyświetleń: 4054
 378. Dostawa energi elektrycznej dla Gminy Dobrzeń Wielki do dnia 31.12.2016r.
  Wyświetleń: 4053
 379. Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach-rejon ulicy Różanej wraz z przyłaczmi do 7 budynków mieszkalnych
  Wyświetleń: 4040
 380. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 4035
 381. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 46 nieruchomości w obrębach Czarnowąsy, Borki, Krzanowice, Świerkle, Brzezie
  Wyświetleń: 3999
 382. I PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 1095/119 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 3996
 383. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1110/145, 1073/145 Chróścice
  Wyświetleń: 3961
 384. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.221 Chróścice
  Wyświetleń: 3942
 385. Bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu gminy Dobrzeń Wielki do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3937
 386. Remonty dróg tłuczniowych w m. Chróścice, Kup,Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3934
 387. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3894
 388. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.3191/446 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3876
 389. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1651/208 Chróścice
  Wyświetleń: 3857
 390. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3833
 391. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - sale wiejskie w Borkach i Kup
  Wyświetleń: 3793
 392. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3791
 393. Remont dróg tłuczniowych w m. Dobrzeń Wielki i m. Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3783
 394. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 3752
 395. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2017r
  Wyświetleń: 3751
 396. PRZETARG ograniczony na sprzedaż nieruchomości - dz.477/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3742
 397. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
  Wyświetleń: 3691
 398. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1274/182 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3682
 399. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 3682
 400. Zakup zamknięcia mobilnego w ilości 1 szt. wraz z elementami do składowania w ramach inwestycji pn. Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163+700 Etap II- część B
  Wyświetleń: 3674
 401. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Kup, Szpitalna 2
  Wyświetleń: 3672
 402. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3656
 403. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3647
 404. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale w Kup, Brynicka 29
  Wyświetleń: 3631
 405. Wykonanie uzupełniającego otworu studziennego dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego " Czarnowasy"
  Wyświetleń: 3615
 406. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1776/62 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 3584
 407. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015.
  Wyświetleń: 3580
 408. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3578
 409. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1014/24, 1238/70 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 3576
 410. Lista osób, które złożyły oferty w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3564
 411. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, przy ul. Brynickiej 29, Kup
  Wyświetleń: 3551
 412. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy (najmu) - lokal użytkowy w Chróścicach, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 3532
 413. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 3531
 414. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017
  Wyświetleń: 3509
 415. Budowa ulicy wewnetrznej-boczna od ul.Armii Ludowej w m. Krzanowice
  Wyświetleń: 3506
 416. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.472/227 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3502
 417. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 3489
 418. Rozbudowa obiektu zaplecza sportowego w Borkach o magazyn na sprzęt sportowy
  Wyświetleń: 3480
 419. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadania:1.Budowa drogi gminnej Brzezie-Dobrzeń Wielki.2.Budowa drogi ul.Reja w Dobrzeniu Wielkim.3.Rozbudowa drogi gminnej ul.Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim, wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego.
  Wyświetleń: 3478
 420. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 3465
 421. INFORMACJA WOJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 3463
 422. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.478/236, 479/236, 480/236 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3458
 423. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal w Kup, Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 3455
 424. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3451
 425. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 477/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3446
 426. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursów na stanowisko Dyrektorów placówek oświatowych gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3435
 427. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 2 lokale w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 3428
 428. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny w Kup, Brynicka 29
  Wyświetleń: 3417
 429. Oferta realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 3412
 430. Oferta realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 3397
 431. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 3395
 432. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.677/143 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3380
 433. Zakup zamknięć mobilnych w ilości 25 szt.wraz z elementami do ich składania w ramach inwestycji pn.Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163+700 Etap II-część B
  Wyświetleń: 3346
 434. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2717/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3335
 435. Informacja o zgromadzeniach
  Wyświetleń: 3309
 436. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1673/47 Chróścice
  Wyświetleń: 3308
 437. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - do najmu - lokal w Chróścicach, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 3303
 438. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3295
 439. Remont świetlicy w Czarnowąsach: wykonanie nawierzchni z koski betonowej oraz malowanie elewacji budynku gospodarczego
  Wyświetleń: 3242
 440. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3233
 441. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.2246/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3227
 442. Remont i docieplenie dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 20
  Wyświetleń: 3213
 443. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.3178/152 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3185
 444. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3183
 445. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dz.2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3182
 446. Wykonanie usług geodezyjnych w latach 2014-2016 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3180
 447. Budowa węzła cieplnego, przyłącza niskich parametrów oraz instalacja centralnego ogrzewania w Czarnowąsach Pl.Klasztorny budynek mieszkalny 10,12,14
  Wyświetleń: 3178
 448. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 3171
 449. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3162
 450. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 3156
 451. 1) Przebudowa drogi ul.Krasickiego w Dobrzeniu Wielkim. 2) Przebudowa ul.Wspólnej w Dobrzeniu Wielkim w zakresie przebudowy chodnika
  Wyświetleń: 3150
 452. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,
  Wyświetleń: 3124
 453. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 marca 2014 roku
  Wyświetleń: 3117
 454. Naprawa pobocza drogi gminnej ul.Norweska wraz z częściową zabudową rowu i przygotowaniem podłoża pod zatokę postojową
  Wyświetleń: 3085
 455. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3063
 456. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3052
 457. Zimowe utrzymanie dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016
  Wyświetleń: 3044
 458. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 3017
 459. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 3009
 460. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2994
 461. III PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2,Brynicka 29, Kup
  Wyświetleń: 2987
 462. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2970
 463. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017
  Wyświetleń: 2965
 464. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 2946
 465. PRZETARG na wynajem lokalu - Kup, Szpitalna 2
  Wyświetleń: 2932
 466. IV PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, ul. Brynicka 29, Kup
  Wyświetleń: 2922
 467. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2919
 468. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy Kup, Szpitalna 2
  Wyświetleń: 2919
 469. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2912
 470. Nabór na stanowisko głównego księgowego
  Wyświetleń: 2901
 471. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wieli z dnia 25 sierpnia 2014 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2896
 472. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2890
 473. Budowa drogi gminnej od ul.Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskieg na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 2854
 474. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.3199/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2834
 475. II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2831
 476. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin Dolna Mała Panew
  Wyświetleń: 2826
 477. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2840/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2811
 478. Obwieszczenie Wójta gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 września 2014 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2807
 479. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 sierpnia 2014 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2803
 480. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2800
 481. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z częścią kosztorysową na zadanie: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 457 Dobrzeń Wielki- Brzeg na odcinku Chróścice- Stare Siołkowice
  Wyświetleń: 2790
 482. Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w Chróścicach
  Wyświetleń: 2789
 483. Usługi edukacyjne mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie w roku szkolnym 2014/2015 programu rozwojowego w LO w gminie Dobrzeń W.
  Wyświetleń: 2779
 484. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.623/12 Brzezie
  Wyświetleń: 2766
 485. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2749
 486. Nabór na stanowisko informatyka w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2741
 487. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich
  Wyświetleń: 2740
 488. Adaptacja pomieszczeń na cele administracyjne budynku w Dobrzeniu Wielkim przy ul.Kościelnej 5- etap I
  Wyświetleń: 2736
 489. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.112, 113, 977/114, 1562/114, 1563/114, 1457/194 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2725
 490. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2719
 491. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie przesłania wniosku o opinię
  Wyświetleń: 2697
 492. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2695
 493. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (18.11.2016) - dz.58/2, 62/7 Świerkle, 251/165, 413/169, 518/195, 655/79, 745/79, 746/79 Brzezie
  Wyświetleń: 2690
 494. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy, Kup Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 2685
 495. Wybory do Sejmu i Senatu RP
  Wyświetleń: 2682
 496. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2680
 497. OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
  Wyświetleń: 2678
 498. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2663
 499. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 sierpnia 2014 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 2663
 500. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (05.12.2016) - 3 lokale mieszkalne przy Pl. Klasztornym w Czarnowąsach
  Wyświetleń: 2657
 501. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2014 roku informujące strony postępowania o wystąpieniu o opinię
  Wyświetleń: 2656
 502. Dotacje dla przedszkoli
  Wyświetleń: 2652
 503. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2651
 504. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1899/182 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2647
 505. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1076/53 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2642
 506. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (22.11.2016) - dz.1156/160, 895/231, 896/231 Borki, 668/197, 669/197, 1404/195, 809/194 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2641
 507. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 października 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 2634
 508. Usługi edukacyjne mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie w roku szk.2014/2015 programu rozwojowego w 4 szk.gim.w gminie Dobrzeń
  Wyświetleń: 2631
 509. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2625
 510. III PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny 2, Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 2615
 511. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.2840/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2606
 512. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016
  Wyświetleń: 2601
 513. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (28.11.2016) - dz.499 Krzanowice, 466, 468, 59/1 Świerkle, 1674/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2600
 514. Obwieszczenie Wójta gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 września 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2599
 515. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2587
 516. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 2579
 517. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 czerwca 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2572
 518. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (23.11.2016) - dz.371/2 Krzanowice, 623/12, 31, 60, 200/61, 751/59, 728/62, 750/59, 727/62, 735/65, 736/65 Brzezie
  Wyświetleń: 2566
 519. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2563
 520. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRZENIU WIELKIM
  Wyświetleń: 2557
 521. Obwieszczenie Starosty Opolskiego
  Wyświetleń: 2546
 522. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2544
 523. OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
  Wyświetleń: 2543
 524. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.3199/280 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2539
 525. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2528
 526. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (24.11.2016) - dz. 27, 28, 393/151, 1082/134, 132, 1892/141, 1893/141 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2518
 527. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2515
 528. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2514
 529. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz. 460 Krzanowice
  Wyświetleń: 2512
 530. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2509
 531. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2018/2019
  Wyświetleń: 2503
 532. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 maja 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 2502
 533. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2500
 534. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 września 2014 rok w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa.
  Wyświetleń: 2486
 535. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokal nr 1, ul. Kani 3, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2484
 536. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2483
 537. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 2475
 538. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2473
 539. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1122/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2473
 540. Zapytanie Ofertowe
  Wyświetleń: 2473
 541. Przetarg na sprzedaż nieruchomości - dz.167 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2472
 542. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 3 lokale mieszkalne, Plac Klasztorny 10-14, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2467
 543. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2465
 544. Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2459
 545. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 2450
 546. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2438
 547. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (21.11.2016) - dz.130/17, 81/18, 82/18, 354/201, 1312/110, 1243/112, 2441/292 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2437
 548. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 czerwca 2015 roku informujący strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2436
 549. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2432
 550. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2428
 551. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2014 roku informujące strony postępowania o wystąpieniu o opinie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2423
 552. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2407
 553. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 lipca 2014 roku - zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2402
 554. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.213 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2401
 555. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz. 1153/9 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2399
 556. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie przesłania wniosków o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2398
 557. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1095/119 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 2392
 558. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokal nr 1, Dworcowa 9, Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2391
 559. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.439/131 Brzezie
  Wyświetleń: 2388
 560. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1559/40 Chróścice
  Wyświetleń: 2381
 561. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2379
 562. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2378
 563. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Dworcowa 5
  Wyświetleń: 2373
 564. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 2366
 565. Oferta realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 2365
 566. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 649/180 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2365
 567. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Plac Klasztorny 8
  Wyświetleń: 2364
 568. Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jadwigi: Odrestaurowanie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Jadwigi w Chróścicach wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Wyświetleń: 2351
 569. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 sierpnia 2015 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2348
 570. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (25.11.2016) - dz.175/46, 1307/66, 486/180 Borki, 439, 731 Krzanowice
  Wyświetleń: 2346
 571. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1675/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2343
 572. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2342
 573. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2340
 574. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 12 października 2015 roku w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2336
 575. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2335
 576. Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2331
 577. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 grudnia 2015 roku w informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2322
 578. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 czerwca 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2319
 579. II przetarg ustny ograniczny - sprzedaż dz.1674/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2315
 580. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2314
 581. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1890/141 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2313
 582. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 320/10 Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 2311
 583. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2298
 584. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2267
 585. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 2821/231 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 2263
 586. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2259
 587. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2020r.
  Wyświetleń: 2256
 588. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Dworcowa 1
  Wyświetleń: 2246
 589. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 października 2015 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2241
 590. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (17.11.2016) - dz.298/4 Czarnowąsy, dz. 13/4, 13/6, 62/4, 62/6, 56/4 Świerkle
  Wyświetleń: 2236
 591. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Wolności 19
  Wyświetleń: 2231
 592. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2015 roku o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2228
 593. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2226
 594. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 sierpnia 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2199
 595. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 343/2 Świerkle
  Wyświetleń: 2197
 596. Remonty dróg gminnych na terenie gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2185
 597. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2167
 598. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2161
 599. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1674/208 Chróścice
  Wyświetleń: 2158
 600. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu do RDOŚ i PPIS wniosku o opinię w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2157
 601. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 2143
 602. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2141
 603. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16 października 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich
  Wyświetleń: 2139
 604. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2128
 605. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2124
 606. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2116
 607. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.460 Krzanowice
  Wyświetleń: 2106
 608. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2105
 609. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2088
 610. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 lipca 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu do RDOŚ i PPIS prośby o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2086
 611. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 2065
 612. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
  Wyświetleń: 2053
 613. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 września 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2041
 614. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2034
 615. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 września 2015 roku w sparwie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2034
 616. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 2025
 617. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1700/41 Chróścice
  Wyświetleń: 2011
 618. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 października 2015 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2005
 619. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016
  Wyświetleń: 2004
 620. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 kwietnia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 1992
 621. PRZETARG na najem - lokal użytkowy Kup, Rynek 13
  Wyświetleń: 1992
 622. Przydatne adresy www
  Wyświetleń: 1992
 623. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 kwietnia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 1953
 624. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1951
 625. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1374/63, 1375/63 Chróścice
  Wyświetleń: 1950
 626. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal w Kup, Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 1948
 627. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 września 2015 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1940
 628. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1933
 629. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1930
 630. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie wydania decyzji odmawiającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 1919
 631. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzj o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 1913
 632. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 1898
 633. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1896
 634. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 maja 2016r.
  Wyświetleń: 1891
 635. Przetarg ustny ograniczony - sprzedaż dz.1675/208 Chróścice
  Wyświetleń: 1883
 636. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - do dzierżawy - dz. 942/122, 948/122 Kup
  Wyświetleń: 1879
 637. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - 2 lokale w Kup, Miarki 9
  Wyświetleń: 1878
 638. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.472/227 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1875
 639. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1872
 640. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1867
 641. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1866
 642. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 maja 2016 roku informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1862
 643. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2018r.
  Wyświetleń: 1855
 644. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1845
 645. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 477/233 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1845
 646. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Kup, Rynek 13
  Wyświetleń: 1837
 647. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1817
 648. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1812
 649. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dz.2716/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1807
 650. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1799
 651. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz. 1692/255 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1796
 652. PRZETARG ustny nieograniczony - najem lokalu użytkowego, Dobrzeń Wielki, Namysłowska 44
  Wyświetleń: 1794
 653. PRZETARG ustny nieograniczony - lokal nr 2 przy ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 1792
 654. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1791
 655. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1783
 656. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - do najmu - lokal w Chróścicach, Korfantego 1A
  Wyświetleń: 1783
 657. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 2721/83 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1782
 658. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1778
 659. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 listopada 2015 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku w sprawie opinii o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1778
 660. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 1774
 661. Konkursy na stanowiska dyrektorów Publicznych Przedszkoli w Chróścicach i Dobrzeniu wielkim oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 1773
 662. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 lutego 2017 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 1773
 663. Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w Chróścicach
  Wyświetleń: 1773
 664. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1770
 665. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 marca 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1770
 666. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale w Kup, Brynicka 29
  Wyświetleń: 1764
 667. Rozbudowa dróg gminnych ul.Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice
  Wyświetleń: 1759
 668. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1751
 669. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 1748
 670. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2017 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa
  Wyświetleń: 1747
 671. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.2246/312 Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1739
 672. Nabór na stanowisko specjalisty w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1726
 673. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 kwietnia 2016 roku w informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1726
 674. Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z 2019r.
  Wyświetleń: 1723
 675. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lok.2 przy ul. Miarki 9, Kup
  Wyświetleń: 1716
 676. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 sierpnia 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich
  Wyświetleń: 1713
 677. O B W I E S Z C Z E N I E
  Wyświetleń: 1711
 678. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 kwietnia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1711
 679. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 września 2016 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 1701
 680. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie wydania decyzj o środowiskowych uwarunkowanich
  Wyświetleń: 1690
 681. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 marca 2016 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii.
  Wyświetleń: 1685
 682. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 1680
 683. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1677
 684. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie wydanych opinii przez RDOŚ i PPIS w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarubnkowaniach
  Wyświetleń: 1675
 685. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.837/120 Kup
  Wyświetleń: 1673
 686. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1671
 687. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI - 5
  Wyświetleń: 1662
 688. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii przez RDOŚ w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarubnkowaniach
  Wyświetleń: 1660
 689. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.478/236, 479/236, 480/236 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1656
 690. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 1653
 691. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 września 2016 roku informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1651
 692. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 marca 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1650
 693. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 lutego 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1615
 694. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2016 roku informujące strony postępowania o otrzymanych opniniach i o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1612
 695. Budżet 2018
  Wyświetleń: 1606
 696. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1600
 697. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1597
 698. Rozbudowa dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w miejscowości Chróścice
  Wyświetleń: 1594
 699. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 sierpnia 2016 roku informujące strony postępowania o wszczęciu postepowania w sproawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1593
 700. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 sierpnia 2016 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1588
 701. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko specjalisty w Publicznym Przedszkolu w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1585
 702. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1584
 703. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 stycznia 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1584
 704. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 marca 2016 roku informujące strony postępowania o przesłaniu wniosku o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1580
 705. Modernizacja Sali widowiskowo- treningowej z zapleczem technicznym etap I – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1579
 706. Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018
  Wyświetleń: 1578
 707. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 sierpnia 2016 roku informujące strony postepowania o oględzinach drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1568
 708. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r.
  Wyświetleń: 1562
 709. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 1551
 710. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 1549
 711. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 1541
 712. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 marca 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 1536
 713. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy, Kup, Rynek 13
  Wyświetleń: 1508
 714. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 grudnia 2016 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 1501
 715. Nabór na stanowisko specjalisty w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1467
 716. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 1457
 717. Nabór na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1441
 718. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 1435
 719. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 1435
 720. Nabór na stanowisko głównego księgowego
  Wyświetleń: 1420
 721. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 1886/169 Dobrzeń Wielki, dz.1865/142, 1871/143 Czarnowąsy
  Wyświetleń: 1420
 722. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2019/2020
  Wyświetleń: 1414
 723. Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Brzegowej w miejscowości Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 1403
 724. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko specjalisty w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1394
 725. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia
  Wyświetleń: 1391
 726. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 1383
 727. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 18 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1377
 728. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 1373
 729. Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1370
 730. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1366
 731. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia 2017 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa oraz umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa i krzewów
  Wyświetleń: 1355
 732. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 1347
 733. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1347
 734. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 13.12.2017r.
  Wyświetleń: 1334
 735. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 1331
 736. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 1324
 737. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 1303
 738. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 1287
 739. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2018r
  Wyświetleń: 1281
 740. Sprawozdania finansowe za 2018r.
  Wyświetleń: 1269
 741. Przedszkola na wymiar
  Wyświetleń: 1257
 742. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 marca 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1255
 743. Rozbudowa drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup wraz z rozbudową części ul. Karola Miarki
  Wyświetleń: 1251
 744. ZAPYTANIE OFERTOWE na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
  Wyświetleń: 1239
 745. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 1233
 746. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 – ul. Wrocławska w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 – ul. Namysłowska do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 1229
 747. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach
  Wyświetleń: 1219
 748. Konsultacje społeczne dotyczące potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie przebudowy biblioteki publicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1219
 749. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2019r
  Wyświetleń: 1191
 750. KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KUP
  Wyświetleń: 1185
 751. Modernizacja Sali widowiskowo- treningowej z zapleczem technicznym etap I – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1170
 752. Porozumienia
  Wyświetleń: 1148
 753. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 kwietnia 2018 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa, odmowie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oraz umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
  Wyświetleń: 1144
 754. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (pełny wymiar czasu pracy)
  Wyświetleń: 1135
 755. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1122
 756. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 1085
 757. Wybory do Rady Seniorów
  Wyświetleń: 1082
 758. Budżet 2019
  Wyświetleń: 1075
 759. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1071
 760. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 1070
 761. Zarządzenia Wójta - Kierownika Urzędu 2020r
  Wyświetleń: 1063
 762. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1052
 763. Przebudowa części pawilonu szkoleniowego na pokoje gościnne dla sportowców w Chróścicach przy ul. św. Rocha 26
  Wyświetleń: 1034
 764. Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Dworcowej w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 1034
 765. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy, Kup, ul. Szpitalna 5A
  Wyświetleń: 1027
 766. Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert.
  Wyświetleń: 1015
 767. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 23 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1013
 768. Remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały
  Wyświetleń: 995
 769. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia
  Wyświetleń: 995
 770. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 991
 771. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 987
 772. Kluby Radnych
  Wyświetleń: 986
 773. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na lata 2019-2023 - zmiana terminu zebrania w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 975
 774. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 969
 775. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 968
 776. Informacje o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 952
 777. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 950
 778. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 25.07.2018r.
  Wyświetleń: 939
 779. ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości - termin 08.08.2018 r.
  Wyświetleń: 932
 780. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim (niepełny wymiar czasu pracy)
  Wyświetleń: 914
 781. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 914
 782. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 903
 783. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 898
 784. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 898
 785. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1
  Wyświetleń: 892
 786. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 877
 787. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 877
 788. PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 876
 789. PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - termin 24.10.2018 r.
  Wyświetleń: 876
 790. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach
  Wyświetleń: 861
 791. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2018 r. o przeprowadzeniu oględzin drzew
  Wyświetleń: 860
 792. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 859
 793. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 857
 794. Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 856
 795. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 846
 796. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 826
 797. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży
  Wyświetleń: 825
 798. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym w Dobrzeniu Wielkim i w Chróścicach
  Wyświetleń: 805
 799. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 796
 800. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 796
 801. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 793
 802. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 września 2018 r.
  Wyświetleń: 790
 803. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy- 3
  Wyświetleń: 771
 804. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 769
 805. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Korfantego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 764
 806. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia
  Wyświetleń: 764
 807. PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości - termin 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 763
 808. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 5 maja 2020r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 761
 809. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 759
 810. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2018 roku
  Wyświetleń: 757
 811. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 kwietnia 2018 r. o przeprowadzeniu oględzin
  Wyświetleń: 755
 812. Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w roku szk. 2020/2021
  Wyświetleń: 752
 813. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 749
 814. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017
  Wyświetleń: 749
 815. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 745
 816. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 stycznia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 743
 817. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018
  Wyświetleń: 742
 818. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 732
 819. II sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 722
 820. Budżet 2020
  Wyświetleń: 720
 821. XII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 718
 822. Zagospodarowanie terenu kąpieliska Balaton
  Wyświetleń: 718
 823. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 716
 824. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 października 2019r.
  Wyświetleń: 710
 825. Rozwój infrastruktury sportowej kąpieliska Balaton w Dobrzeniu Wielkim, polegający na dostawie i montażu zjeżdżalni wodnej oraz modernizacji boiska do siatkówki plażowej.
  Wyświetleń: 710
 826. VI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 709
 827. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 709
 828. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 704
 829. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 702
 830. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 690
 831. Informacja o wyniku konkursu, który został przeprowadzony na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 689
 832. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 października 2018 r.
  Wyświetleń: 683
 833. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 681
 834. V Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 681
 835. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 673
 836. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 671
 837. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 668
 838. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 660
 839. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 659
 840. Zarządzenie Nr 120.18.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-04-2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 656
 841. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 655
 842. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 655
 843. VII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 653
 844. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu
  Wyświetleń: 653
 845. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2018
  Wyświetleń: 653
 846. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Oświaty, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 646
 847. X Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 642
 848. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2018 roku
  Wyświetleń: 639
 849. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09 sierpnia 2018 roku
  Wyświetleń: 638
 850. OGŁOSZENIE - Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 635
 851. Budowa parkingu w m. Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 631
 852. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 września 2018 roku o wydaniu zezwolenia na usunięcie dwóch drzew
  Wyświetleń: 627
 853. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 621
 854. IV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 620
 855. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2017
  Wyświetleń: 615
 856. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT
  Wyświetleń: 595
 857. III Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 592
 858. OGŁOSZENIE w sprawie terminu debaty nad Raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 590
 859. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 587
 860. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 581
 861. Rozwój infrastruktury sportowej kąpieliska Balaton w Dobrzeniu Wielkim, polegający na dostawie i montażu zjeżdżalni wodnej oraz modernizacji boiska do siatkówki plażowej.
  Wyświetleń: 574
 862. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 570
 863. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 569
 864. IX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 568
 865. Remont placu przy OSP w m. Chróścice dz. nr 1151/298
  Wyświetleń: 563
 866. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 562
 867. Informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 lutego 2020 r. o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 558
 868. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 lipca 2018 roku
  Wyświetleń: 556
 869. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 lipca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 555
 870. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 553
 871. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 552
 872. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 547
 873. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 lipca 2018 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie 7 drzew, odmowie wydania zezwolenia na usunięcie 11 drzew, umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 drzew
  Wyświetleń: 547
 874. Informacja o terminie sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 543
 875. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 541
 876. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 maja 2018 roku
  Wyświetleń: 537
 877. Informacja o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 536
 878. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 534
 879. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 532
 880. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 531
 881. VIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 529
 882. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia oględzin drzew
  Wyświetleń: 526
 883. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 524
 884. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 sierpnia 2019r. o wynikach wyborów do Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 516
 885. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 września 2019 roku
  Wyświetleń: 513
 886. Informacja dot. dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych do i z placówek oświatowych.
  Wyświetleń: 509
 887. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 509
 888. Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 maja 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 508
 889. Diagnoza problemów społecznych w Gminie Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 500
 890. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 499
 891. XI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 499
 892. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 496
 893. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 495
 894. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 494
 895. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 492
 896. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 480
 897. Zarządzenie Nr 0050.1.63.2020r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-05-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 479
 898. Zarządzenie Nr 0050.1.13.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-01-2020 w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 477
 899. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 474
 900. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 469
 901. Wyłożenie do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2019-2033’’
  Wyświetleń: 449
 902. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 445
 903. XIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 445
 904. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 443
 905. Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2020 rok
  Wyświetleń: 443
 906. INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
  Wyświetleń: 435
 907. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 września 2019 roku
  Wyświetleń: 433
 908. OGŁOSZENIE - warunki i zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 426
 909. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 425
 910. XIV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 420
 911. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu
  Wyświetleń: 416
 912. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 415
 913. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020
  Wyświetleń: 411
 914. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 września 2019 r.
  Wyświetleń: 402
 915. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
  Wyświetleń: 402
 916. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI O ZGROMADZENIU
  Wyświetleń: 390
 917. KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KUP
  Wyświetleń: 388
 918. Zarządzenie Nr 0050.1.14.2020 r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie ...
  Wyświetleń: 386
 919. Unieważnienie konkursu
  Wyświetleń: 383
 920. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 372
 921. Zarządzenie Nr 120.58.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-12-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Dworcowej w m. Dobrzeń Wielki„ umowa nr ZP.272.250.2019 z dn 02-10-2019
  Wyświetleń: 370
 922. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 368
 923. Raport o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2019
  Wyświetleń: 363
 924. Zarządzenie Nr 0050.1.5.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-01-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej
  Wyświetleń: 363
 925. Protokół z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 358
 926. Zarządzenie nr 0050.1.206.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
  Wyświetleń: 358
 927. Zarządzenie Nr 0050.1.205.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 353
 928. Zarządzenie Nr 120.48.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  Wyświetleń: 349
 929. Zarządzenie Nr 120.50.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 349
 930. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy
  Wyświetleń: 348
 931. Zarządzenie Nr 120.4.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-01-2019 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 348
 932. Zarządzenie Nr 0050.1.202.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 347
 933. Zarządzenie Nr 0050.1.203.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie powołania Komisji na rok 2019, celem rozpatrzenia ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych ...
  Wyświetleń: 347
 934. Zarządzenie Nr 0050.1.11.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-01-2020 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do ...
  Wyświetleń: 342
 935. Zarządzenie Nr 0050.1.207.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2018 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki)prowadzenia rachunkowości
  Wyświetleń: 342
 936. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 341
 937. II sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 339
 938. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 337
 939. Zarządzenie Nr 120.52.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-12-2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 337
 940. Zarządzenie Nr 0050.1.4.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 336
 941. Zarządzenie Nr 0050.1.146.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-10-2019 w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi-biała lista podatników
  Wyświetleń: 333
 942. Zarządzenie Nr 120.51.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 333
 943. XV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 330
 944. Zarządzenie Nr 0050.1.201.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 330
 945. Zarządzenie Nr 120.49.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie ustalenia soboty roboczej w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w zamian za poniedziałek 24 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 330
 946. Zarządzenie Nr 0050.1.204.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 327
 947. Zarządzenie Nr 0050.1.58.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Dobrzeń Wielki związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem ...
  Wyświetleń: 327
 948. Zarządzenie Nr 0050.1.200.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 324
 949. Zarządzenie Nr 0050.1.161.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-12-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 323
 950. Uchwała Nr XIV/121/ 2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 322
 951. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 322
 952. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 322
 953. Zarządzenie Nr 0050.1.21.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 322
 954. Zarządzenie Nr 120.53.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 321
 955. Zarządzenie Nr 0050.1.157.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 318
 956. Zarządzenie Nr 120.54.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 313
 957. Zarządzenie Nr 0050.1.156.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 302
 958. Uchwała Nr XIII/109/20019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 301
 959. Zarządzenie Nr 0050.1.153.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2019 w sprawie przeprowadzeniea inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspołnych
  Wyświetleń: 300
 960. Zarządzenie Nr 120.47.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Brzegowej w m. Dobrzeń Mały” umowa nr ZP.272.220.2018 z dnia 10.08.2018 ...
  Wyświetleń: 300
 961. Zarządzenie Nr 120.53. 2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-11-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania„Remont odcinka drogi gminnej ul. Odrzańskiej w m. Dobrzeń Mały” zgodnie z umową nr ZP.272.258.2019 z dn ...
  Wyświetleń: 295
 962. Zarządzenie Nr 0050.1.163.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 293
 963. Ogłoszenie wyników etapu gminnego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 292
 964. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 292
 965. Zarządzenie Nr 0050.1.149.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 292
 966. Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 291
 967. Uchwała Nr XIV/119/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
  Wyświetleń: 289
 968. Zarządzenie Nr 0050.1.158.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 289
 969. Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 286
 970. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 286
 971. Zarządzenie Nr 0050.1.165.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 285
 972. Zarządzenie Nr 120.57.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim „ umowa nr ZP.272.70.2019 z dn. 26-04-2019
  Wyświetleń: 285
 973. Zarządzenie Nr 0050.1.154.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie ...
  Wyświetleń: 284
 974. Zarządzenie Nr 0050.1.152.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-11-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ...
  Wyświetleń: 283
 975. Uchwała Nr XV/127/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 282
 976. OGŁOSZENIE o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 281
 977. Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 281
 978. Zarządzenie Nr 120.55.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-12-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 334.2019 na zadanie pn. „Budowa Otwartej ...
  Wyświetleń: 280
 979. Zarządzenie Nr 120.52.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-11-2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 279
 980. Zarządzenie Nr 0050.1.12.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-01-2020 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 278
 981. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice
  Wyświetleń: 277
 982. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach autobusowych i placach zabaw na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r
  Wyświetleń: 277
 983. Zarządzenie Nr 0050.1.175.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 276
 984. Zarządzenie Nr 0050.1.26.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-02-2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Chróścicach na okoliczność zmiany osób materialnie ...
  Wyświetleń: 275
 985. Zarządzenie Nr 0050.1.160a.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 273
 986. Zarządzenie Nr 120.59.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-12-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup (wraz z rozbudową części ul. Karola Miarki)„ umowa nr ...
  Wyświetleń: 273
 987. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 272
 988. Zarządzenie Nr 0050.1.148.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 270
 989. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 269
 990. Zarządzenie Nr 0050.1.164.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 269
 991. Zarządzenie Nr 0050.1.174.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 269
 992. Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 268
 993. Zarządzenie Nr 0050.1.159.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 267
 994. Zarządzenie Nr 0050.1.178.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 sprawie odwołania Danuty Bieszaj ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 267
 995. Uchwała Nr XIV/122/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej”
  Wyświetleń: 266
 996. Zarządzenie Nr 120.54.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
  Wyświetleń: 264
 997. Zarządzenie Nr 0050.1.162.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-12-2019 w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 263
 998. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r
  Wyświetleń: 262
 999. Zarządzenie Nr 0050.1.89.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 261
 1000. Zarządzenie Nr 120.24.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-07-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
  Wyświetleń: 261
 1001. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kup, dz. 852/6 i 853/6
  Wyświetleń: 260
 1002. Zarządzenie Nr 0050.1.146.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 260
 1003. Zarządzenie Nr 0050.1.147.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 260
 1004. Zarządzenie Nr 0050.1.160.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 260
 1005. Zarządzenie Nr 120.5.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 259
 1006. Zarządzenie Nr 0050.1.155.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2019 w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 256
 1007. Zarządzenie Nr 120.27.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2019 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 256
 1008. Zarządzenie Nr 120.61.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 256
 1009. Zarządzenie Nr 0050.1.176.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 255
 1010. Zarządzenie Nr 120.44.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-08-2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności
  Wyświetleń: 254
 1011. Zarządzenie Nr 120.56.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 254
 1012. Zarządzenie Nr 0050.1.148.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 253
 1013. Zapytanie ofertowe Budowa dwóch wiat drewnianych wraz z montażem lamp solarnych w ramach operacji pn. „Spotkajmy się przy ognisku”
  Wyświetleń: 252
 1014. Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r
  Wyświetleń: 252
 1015. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 251
 1016. Zarządzenie Nr 0050.1.176.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-11-2018 sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 251
 1017. Zarządzenie Nr 120.41.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-09-2019 w sprawie wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywania kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 251
 1018. Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 249
 1019. Zarządzenie Nr 120.2.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-01-2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 249
 1020. Sprawozdania finansowe za 2019r.
  Wyświetleń: 247
 1021. Uchwała Nr XIV/115/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi
  Wyświetleń: 247
 1022. Uchwała Nr XIV/116/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 247
 1023. Zarządzenie Nr 0050.1.150.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-10-2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 247
 1024. Zarządzenie Nr 0050.1.177.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-11-2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 247
 1025. Zarządzenie Nr 0050.1.180.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 246
 1026. Zarządzenie Nr 0050.113.1.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 246
 1027. Zarządzenie Nr 0050.1.179.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 245
 1028. Zarządzenie Nr 0050.1.17.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych narok 2020
  Wyświetleń: 244
 1029. Informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 lipca 2020 r. o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 242
 1030. Zarządzenie Nr 120.30.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
  Wyświetleń: 242
 1031. Zarządzenie Nr 0050.1.40.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-03-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 241
 1032. Informacja o zasadach funkcjonowania Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku ze stanem epidemii
  Wyświetleń: 240
 1033. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielkim ul. Kościelna 5
  Wyświetleń: 240
 1034. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2020
  Wyświetleń: 240
 1035. Zarządzenie Nr 0050.1.16.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 239
 1036. Zarządzenie Nr 0050.1.106.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-09-2019 w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu "Dobrzeński Talent"
  Wyświetleń: 238
 1037. Uchwała Nr XV/128/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 237
 1038. Zarządzenie Nr 120.11.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-03-2020 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 237
 1039. Zarządzenie Nr 120.37.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-10-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
  Wyświetleń: 237
 1040. Zarządzenie Nr 0050.1.125.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 236
 1041. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 235
 1042. Zarządzenie Nr 0050.1.29.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-02-2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 233
 1043. Zarządzenie ne 0050.1.86.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29.06.2018r w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
  Wyświetleń: 232
 1044. Zarządzenie Nr 0050.1.10.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-01-2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 232
 1045. Uchwała Nr XIV/120/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania ...
  Wyświetleń: 229
 1046. Zarządzenie Nr 0050.1.1.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2020 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków ...
  Wyświetleń: 229
 1047. Zarządzenie Nr 120.4.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-02-2020 o zmianie zarzadzenia w sprawie doręczania decyzji wymiarowych
  Wyświetleń: 229
 1048. Zarządzenie Nr 0050.1.32.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-03-2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursuna stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 228
 1049. Zarządzenie Nr 0050.1.56.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-05-2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 26 maja 2019r.
  Wyświetleń: 228
 1050. Zarządzenie Nr 0050.1.142.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 227
 1051. Zarządzenie Nr 0050.1.19.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnegoKonkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” w roku 2020
  Wyświetleń: 227
 1052. Zarządzenie Nr 0050.1.98.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 227
 1053. Zarządzenie Nr 120.34.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-08-2019 w sprawie zmian w organizacji Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 227
 1054. Zarządzenie Nr 120.48.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-10-2019 w sprawie w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 227
 1055. Zarządzenie Nr 0050.1.36.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 226
 1056. Zarządzenie Nr 120.33.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 226
 1057. Zarządzenie Nr 0050.1.139.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 225
 1058. Zarządzenie Nr 0050.1.145.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 225
 1059. Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie wyrażenia zgody na realizację operacji pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chróścicach” przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 224
 1060. Zarządzenie Nr 0050.1.117.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 224
 1061. Zarządzenie Nr 0050.1.28.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2019 w sprawie przekazania środków trwałych
  Wyświetleń: 224
 1062. Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 223
 1063. Zarządzenie Nr 0050.1.123.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 223
 1064. Zarządzenie Nr 0050.1.141.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 223
 1065. Zarządzenie Nr 120.2.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-01-2020 w sprawie doręczania decyzji wymiarowych
  Wyświetleń: 223
 1066. Zarządzenie Nr 0050.1.96.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 222
 1067. Zarządzenie Nr 120.43.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: Przebudowa części pawilonu szkoleniowego na pokoje gościnne dla sportowców w Chróścicach przy ul. Św. Rocha 26
  Wyświetleń: 222
 1068. Zarządzenie Nr 120.62.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-12-2019 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2019
  Wyświetleń: 222
 1069. Zarządzenie Nr 0050.1.138.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 221
 1070. Zarządzenie Nr 0050.1.181.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na środek trwały
  Wyświetleń: 221
 1071. Zarządzenie Nr 0050.1.90.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 221
 1072. Uchwała Nr XIV/118/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 uchylająca uchwałę nr X/80/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 września 2019r. w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu ...
  Wyświetleń: 220
 1073. Zarządzenie Nr 0050.1.109.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 220
 1074. Zarządzenie Nr 0050.1.138.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-10-2019 w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne
  Wyświetleń: 220
 1075. Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 219
 1076. Zarządzenie Nr 0050.1.127.2018 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 17-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 219
 1077. Zarządzenie Nr 0050.1.135.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 219
 1078. Zarządzenie Nr 0050.1.35.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 219
 1079. Zarządzenie Nr 0050.1.37.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 219
 1080. Zarządzenie Nr 0050.1.5.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 219
 1081. Zarządzenie Nr 0050.1.78.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-06-2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 219
 1082. Uchwała Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2020
  Wyświetleń: 218
 1083. Zarządzenie Nr 0050.1.107.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 218
 1084. Zarządzenie Nr 0050.1.115.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 218
 1085. Zarządzenie Nr 0050.1.121.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 218
 1086. Zarządzenie Nr 0050.1.167.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 218
 1087. Zarządzenie Nr 0050.1.177.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 218
 1088. Zarządzenie Nr 0050.1.33.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 218
 1089. Zarządzenie Nr 0050.1.42.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-03-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 218
 1090. Zarządzenie Nr 0050.1.83.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 218
 1091. Zarządzenie Nr 120.44.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-10-2019 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457-ul. Wrocławska w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ...
  Wyświetleń: 218
 1092. Zarządzenie Nr 120.7.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2019 o zmianie zarządzenia własnego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 218
 1093. Uchwała Nr XV/123/2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020
  Wyświetleń: 217
 1094. Uchwała Nr XV/126/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
  Wyświetleń: 217
 1095. Zarządzenie Nr 0050.1.114.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2018 w sprawie założeń do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielkina 2019 rok.
  Wyświetleń: 217
 1096. Zarządzenie Nr 0050.1.156.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 217
 1097. Zarządzenie Nr 0050.1.161.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 217
 1098. Zarządzenie Nr 0050.1.34.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 217
 1099. Zarządzenie Nr 0050.1.63.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-06-2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej i ustalenia regulaminu jej działania
  Wyświetleń: 217
 1100. Zarządzenie Nr 120.10.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-03-2020 w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym
  Wyświetleń: 217
 1101. Zarządzenie Nr 120.47.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-10-2019 w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim soboty roboczej w zamian za wtorek 24 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 217
 1102. Liczba wolnych miejsc w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 216
 1103. Zarządzenie Nr 0050.1.199.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 216
 1104. Zarządzenie Nr 0050.1.31.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 216
 1105. Zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów w Chróścicach przy ul.Polnej w 2020r
  Wyświetleń: 215
 1106. Zarządzenie Nr 0050.1.102.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 215
 1107. Zarządzenie Nr 0050.1.123.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 215
 1108. Zarządzenie Nr 0050.1.182.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 215
 1109. Zarządzenie Nr 0050.1.55.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 215
 1110. Zarządzenie Nr 0050.1.160.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 214
 1111. Zarządzenie Nr 0050.1.37.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-03-2020 w sprawie zasad przejęcia urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przez Gminę Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 214
 1112. Zarządzenie Nr 0050.1.86.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 214
 1113. Zarządzenie Nr 0050.1.134.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 213
 1114. Zarządzenie nr 0050.1.140.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
  Wyświetleń: 213
 1115. Zarządzenie Nr 0050.1.70.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 213
 1116. Utrzymanie porządku i czystości terenów zielonych, skwerów oraz parków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2020r.
  Wyświetleń: 212
 1117. Zarządzenie Nr 0050.1.131.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 212
 1118. Zarządzenie Nr 0050.1.137.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 212
 1119. Zarządzenie Nr 0050.1.191.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 212
 1120. Zarządzenie Nr 0050.1.44.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-04-2018 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 212
 1121. Zarządzenie Nr 0050.1.65.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 212
 1122. Zarządzenie Nr 0050.1.83.2019 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 19-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 212
 1123. Zarządzenie Nr 120.12.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-03-2020 w sprawie utraty mocy zarzadzenia Wójta w sprawie Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 212
 1124. Zarządzenie Nr 0050.1.119.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 211
 1125. Zarządzenie Nr 0050.1.124.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 211
 1126. Zarządzenie Nr 0050.1.84.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 211
 1127. Zapytanie ofertowe Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym
  Wyświetleń: 210
 1128. Zarządzenie Nr 0050.1.100.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 210
 1129. Zarządzenie Nr 0050.1.116.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 210
 1130. Zarządzenie Nr 0050.1.184.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 210
 1131. Zarządzenie Nr 0050.1.197.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 210
 1132. Zarządzenie Nr 0050.1.75.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 210
 1133. Zarządzenie Nr 0050.1.93.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-07-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 210
 1134. Zarządzenie Nr 120.27.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-08-2018 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych wraz z odsetkami
  Wyświetleń: 210
 1135. Zarządzenie Nr 120.39.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 210
 1136. Zarządzenie Nr 0050.1.126.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 209
 1137. Zarządzenie Nr 0050.1.173.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 209
 1138. Zarządzenie Nr 0050.1.183.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 209
 1139. Zarządzenie Nr 0050.1.21.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 209
 1140. Zarządzenie Nr 0050.1.27.1.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-02-2018 w sprawie wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości dla jednostek organizacyjnych dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 209
 1141. Zarządzenie Nr 0050.1.3.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2020 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań
  Wyświetleń: 209
 1142. Zarządzenie Nr 0050.1.70.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 209
 1143. Zarządzenie Nr 0050.1.95.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-07-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 209
 1144. Zarządzenie Nr 0050.1.124.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-08-2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kup na okoliczność zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej
  Wyświetleń: 208
 1145. Zarządzenie Nr 0050.1.128.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 208
 1146. Zarządzenie Nr 0050.1.37.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-03-2019 w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia mienia ruchomego powierzonego w dzierżawę
  Wyświetleń: 208
 1147. Zarządzenie Nr 0050.1.4.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań
  Wyświetleń: 208
 1148. Zarządzenie Nr 0050.1.51.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 208
 1149. Zarządzenie Nr 120.10.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 80.2019 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi ...
  Wyświetleń: 208
 1150. Zarządzenie Nr 120.60.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 208
 1151. Zapytanie ofertowe „Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym” (III postępowanie)
  Wyświetleń: 207
 1152. Zarządzenie Nr 0050.1.164.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 207
 1153. Zarządzenie Nr 0050.1.189.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 207
 1154. Zarządzenie Nr 0050.1.192.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 207
 1155. Zarządzenie Nr 0050.1.26.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-03-2019 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 207
 1156. Zarządzenie Nr 0050.1.30.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 207
 1157. Zarządzenie Nr 0050.1.7.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 207
 1158. Zarządzenie Nr 0050.1.79.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-06-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 207
 1159. Zarządzenie Nr 120.25.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-07-2018 o zmianie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 207
 1160. Zarządzenie Nr 120.3.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2020 o zmianie zarządzenia w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 207
 1161. Zarządzenie Nr 0050.1.112.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 206
 1162. Zarządzenie Nr 0050.1.114.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 206
 1163. Zarządzenie Nr 0050.1.126.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 206
 1164. Zarządzenie Nr 0050.1.129.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 206
 1165. Zarządzenie Nr 0050.1.16.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 206
 1166. Zarządzenie Nr 0050.1.168.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 206
 1167. Zarządzenie Nr 0050.1.187.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 206
 1168. Zarządzenie Nr 0050.1.50.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 206
 1169. Zarządzenie Nr 0050.1.6.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 206
 1170. Zarządzenie Nr 0050.1.65.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 206
 1171. Zarządzenie Nr 0050.1.74.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 206
 1172. Zarządzenie Nr 0050.1.10.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-01-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 205
 1173. Zarządzenie Nr 0050.1.107.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 205
 1174. Zarządzenie Nr 0050.1.118.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2018 w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu „Dobrzeński Talent”.
  Wyświetleń: 205
 1175. Zarządzenie Nr 0050.1.136.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 205
 1176. Zarządzenie Nr 0050.1.143.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-10-2018 w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
  Wyświetleń: 205
 1177. Zarządzenie Nr 0050.1.27.2.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-02-2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach obsługiwanych przez Referat Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 205
 1178. Zarządzenie Nr 0050.1.39.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 205
 1179. Zarządzenie Nr 0050.1.41.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-04-2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Eropejskiego
  Wyświetleń: 205
 1180. Zarządzenie Nr 0050.1.48.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 205
 1181. Zarządzenie Nr 0050.1.85.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 205
 1182. Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 205
 1183. Zarządzenie Nr 120.36.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 205
 1184. Zarządzenie Nr 120.40.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 205
 1185. Zarządzenie Nr 120.45.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-10-2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
  Wyświetleń: 205
 1186. Zarządzenie Nr ZW 0050.1.94.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 205
 1187. Zarządzenie Nr 0050.1.13.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 204
 1188. Zarządzenie Nr 0050.1.131.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 204
 1189. Zarządzenie Nr 0050.1.133.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-09-2018 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
  Wyświetleń: 204
 1190. Zarządzenie Nr 0050.1.155.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 204
 1191. Zarządzenie Nr 0050.1.169.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 204
 1192. Zarządzenie Nr 0050.1.193.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 204
 1193. Zarządzenie Nr 0050.1.60.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 204
 1194. Zarządzenie Nr 0050.1.71.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 204
 1195. Zarządzenie Nr 0050.1.91.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 204
 1196. Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2019 w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich
  Wyświetleń: 204
 1197. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 203
 1198. Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym
  Wyświetleń: 203
 1199. Zarządzenie Nr 0050.1.21.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 203
 1200. Zarządzenie Nr 0050.1.41.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-03-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 203
 1201. Zarządzenie Nr 0050.1.45.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 203
 1202. Zarządzenie Nr 0050.1.52.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 203
 1203. Zarządzenie Nr 0050.1.54.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 203
 1204. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 202
 1205. Zarządzenie Nr 0050.1.132.2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 202
 1206. Zarządzenie Nr 0050.1.174.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 202
 1207. Zarządzenie Nr 0050.1.195.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 202
 1208. Zarządzenie Nr 0050.1.3.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
  Wyświetleń: 202
 1209. Zarządzenie Nr 0050.1.35.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 202
 1210. Zarządzenie Nr 0050.1.58.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 202
 1211. Zarządzenie Nr 0050.1.69.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-05-2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiskodyrektora Publicznej Szkoły Podstawowejim. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 202
 1212. Zarządzenie Nr 0050.1.72.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 202
 1213. Zarządzenie Nr 0050.1.75A.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-07-2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki)prowadzenia rachunkowości
  Wyświetleń: 202
 1214. Zarządzenie Nr 120.18.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 202
 1215. Zarządzenie Nr 120.33.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 202
 1216. Zarządzenie Nr 120.6.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 202
 1217. Zarządzenie Nr 0050.1.105.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie założeń do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielkina 2020 rok.
  Wyświetleń: 201
 1218. Zarządzenie Nr 0050.1.106.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-08-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 201
 1219. Zarządzenie Nr 0050.1.110.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 201
 1220. Zarządzenie Nr 0050.1.12.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 201
 1221. Zarządzenie Nr 0050.1.144.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 201
 1222. Zarządzenie Nr 0050.1.151.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 201
 1223. Zarządzenie Nr 0050.1.151.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 201
 1224. Zarządzenie Nr 0050.1.17.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnegoKonkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” w roku 2019
  Wyświetleń: 201
 1225. Zarządzenie Nr 0050.1.46.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 201
 1226. Zarządzenie Nr 0050.1.59.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 201
 1227. Zarządzenie Nr 0050.1.7.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2020 rok
  Wyświetleń: 201
 1228. Zarządzenie Nr 120.1.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-01-2018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora i powołania komisji rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 201
 1229. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 200
 1230. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 200
 1231. Zarządzenie Nr 0050.1.128.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 200
 1232. Zarządzenie Nr 0050.1.130.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-09-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 200
 1233. Zarządzenie Nr 0050.1.14.2017 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 200
 1234. Zarządzenie Nr 0050.1.150.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-11-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 200
 1235. Zarządzenie Nr 0050.1.190.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 200
 1236. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 200
 1237. Zarządzenie Nr 0050.1.43.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 200
 1238. Zarządzenie Nr 0050.1.54.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 200
 1239. Zarządzenie Nr 0050.1.64.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-06-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 200
 1240. Zarządzenie Nr 0050.1.66.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 200
 1241. Zarządzenie Nr 0050.1.74.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 200
 1242. Zarządzenie Nr 0050.1.77.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 200
 1243. Zarządzenie Nr 120.35.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 200
 1244. Zarządzenie Nr 120.63.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-12-2019 w sprawie zmiany planu audytu wewnętrznego na rok 2019
  Wyświetleń: 200
 1245. Zarządzenie Nr 0050.1.10.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 199
 1246. Zarządzenie Nr 0050.1.108.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-09-2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 199
 1247. Zarządzenie Nr 0050.1.113.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 199
 1248. Zarządzenie Nr 0050.1.12.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 199
 1249. Zarządzenie Nr 0050.1.135.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 199
 1250. Zarządzenie Nr 0050.1.22.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 199
 1251. Zarządzenie Nr 0050.1.35.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 199
 1252. Zarządzenie Nr 0050.1.39.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 199
 1253. Zarządzenie Nr 0050.1.45.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 199
 1254. Zarządzenie Nr 120.14.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2018 uchylające zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 199
 1255. Zarządzenie Nr 120.15.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 199
 1256. Zarządzenie Nr 120.35.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 199
 1257. Zarządzenie Nr 120.44.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-11-2018 w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 199
 1258. Zarządzenie Nr 0050.1.101.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 198
 1259. Zarządzenie Nr 0050.1.124.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 198
 1260. Zarządzenie Nr 0050.1.49.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 198
 1261. Zarządzenie Nr 0050.1.58.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 198
 1262. Zarządzenie Nr 0050.1.68.2019 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 24-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 198
 1263. Zarządzenie Nr 0050.1.82.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 198
 1264. Zarządzenie Nr 0050.1.88.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 198
 1265. Zarządzenie Nr 0050.1.96.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 198
 1266. Zarządzenie Nr 120.20.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 198
 1267. Zarządzenie Nr 0050.1.103.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 197
 1268. Zarządzenie Nr 0050.1.159.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-10-2018 w sprawie dokonania wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 197
 1269. Zarządzenie Nr 0050.1.186.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 197
 1270. Zarządzenie Nr 0050.1.43.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-03-2018 w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego
  Wyświetleń: 197
 1271. Zarządzenie Nr 0050.1.50.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 197
 1272. Zarządzenie Nr 0050.1.90.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 197
 1273. Zarządzenie Nr 0050.1.92.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 197
 1274. Zarządzenie Nr 120.37.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-09-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 250.2019 na zadanie pn. „Rozbudowa odcinka ...
  Wyświetleń: 197
 1275. Zarządzenie Nr 120.6.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 197
 1276. OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  Wyświetleń: 196
 1277. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 196
 1278. Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 196
 1279. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE
  Wyświetleń: 196
 1280. XVII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 196
 1281. Zarządzenie Nr 0050.1.132.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-09-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2018
  Wyświetleń: 196
 1282. Zarządzenie Nr 0050.1.15.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-02-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 196
 1283. Zarządzenie Nr 0050.1.165.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 196
 1284. Zarządzenie Nr 0050.1.171.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej u osób fizycznych i prawnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
  Wyświetleń: 196
 1285. Zarządzenie Nr 0050.1.46.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 196
 1286. Zarządzenie Nr 0050.1.56.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 196
 1287. Zarządzenie Nr 0050.1.97.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-08-2019 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz Publicznego Przedszkola w Chróścicach
  Wyświetleń: 196
 1288. Zarządzenie Nr 120.24.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-06-2019 o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 196
 1289. Zarządzenie Nr 120.36.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 196
 1290. Zarządzenie Nr Or.0050.1.104.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-08-2018 w sprawie ustalenia wzoru obwieszczenia o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej ...
  Wyświetleń: 196
 1291. Informacja o działaniach podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w 2019r
  Wyświetleń: 195
 1292. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 195
 1293. XVIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 195
 1294. Zarządzenie Nr 0050.1.137.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 195
 1295. Zarządzenie Nr 0050.1.162.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 195
 1296. Zarządzenie Nr 0050.1.162a.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 195
 1297. Zarządzenie nr 0050.1.181.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na środek trwały
  Wyświetleń: 195
 1298. Zarządzenie Nr 0050.1.24.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2018 w sprawie odwołania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 195
 1299. Zarządzenie Nr 0050.1.53.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 195
 1300. Zarządzenie Nr 0050.1.55.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 195
 1301. Zarządzenie Nr 0050.1.64.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 195
 1302. Zarządzenie Nr 0050.1.99.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 195
 1303. Zarządzenie Nr 120.1.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 195
 1304. Zarządzenie Nr 120.41.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 195
 1305. Zarządzenie Nr 120.46.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kośnego w Chróścicach” umowa nr ZP.272.120.2018 z dnia 22-05-2018 r
  Wyświetleń: 195
 1306. Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
  Wyświetleń: 194
 1307. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 194
 1308. Zarządzenie Nr 0050.1.19.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 194
 1309. Zarządzenie Nr 0050.1.194.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 194
 1310. Zarządzenie Nr 0050.1.73.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-06-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 194
 1311. Zarządzenie Nr 0050.1.81.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 194
 1312. Zarządzenie Nr 0050.1.163.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-11-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ...
  Wyświetleń: 193
 1313. Zarządzenie Nr 0050.1.42.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-03-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wrazz objaśnieniami
  Wyświetleń: 193
 1314. Zarządzenie Nr 0050.1.68.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-05-2018 w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 193
 1315. Zarządzenie Nr 0050.1.76.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 193
 1316. Zarządzenie Nr 120.8.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 193
 1317. Zarządzenie Nr 120.8.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-02-2019 w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia
  Wyświetleń: 193
 1318. Uchwała Nr IX/73/ 2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
  Wyświetleń: 192
 1319. Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-03-2020 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 192
 1320. XVI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 192
 1321. Zarządzenie Nr 0050.1.125.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 192
 1322. Zarządzenie Nr 0050.1.141.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 192
 1323. Zarządzenie Nr 0050.1.15.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 192
 1324. Zarządzenie Nr 0050.1.170.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 192
 1325. Zarządzenie Nr 0050.1.2.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
  Wyświetleń: 192
 1326. Zarządzenie Nr 0050.1.34.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 192
 1327. Zarządzenie Nr 0050.1.36.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-03-2019 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok wraz ...
  Wyświetleń: 192
 1328. Zarządzenie Nr 0050.1.44.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 192
 1329. Zarządzenie Nr 0050.1.49.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-04-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 192
 1330. Zarządzenie Nr 0050.1.50.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 192
 1331. Zarządzenie Nr 0050.1.60.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-05-2019 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018
  Wyświetleń: 192
 1332. Zarządzenie Nr 0050.1.63.2018 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 11-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 192
 1333. Zarządzenie Nr 0050.1.67.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-06-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 192
 1334. Zarządzenie Nr 0050.1.85.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 192
 1335. Zarządzenie Nr 120.22.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 192
 1336. Zarządzenie Nr 120.3.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 192
 1337. Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
  Wyświetleń: 191
 1338. Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 191
 1339. Zarządzenie Nr 0050.1.143.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 191
 1340. Zarządzenie Nr 0050.1.16.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 191
 1341. Zarządzenie Nr 0050.1.39.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-03-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 191
 1342. Zarządzenie Nr 0050.1.47.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 191
 1343. Zarządzenie Nr 0050.1.61.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-05-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 191
 1344. Zarządzenie Nr 0050.1.8.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 191
 1345. Zarządzenie Nr 0050.1.80.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 191
 1346. Zarządzenie Nr 0050.1.97.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 191
 1347. Zarządzenie Nr 120.17.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 191
 1348. Zarządzenie Nr 120.26.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-07-2018 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 191
 1349. Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
  Wyświetleń: 190
 1350. Zarządzenie Nr 0050.1.104.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 190
 1351. Zarządzenie Nr 0050.1.11.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 190
 1352. Zarządzenie Nr 0050.1.115.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 190
 1353. Zarządzenie Nr 0050.1.185.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 190
 1354. Zarządzenie Nr 0050.1.196.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 190
 1355. Zarządzenie Nr 0050.1.2.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2019 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków ...
  Wyświetleń: 190
 1356. Zarządzenie Nr 0050.1.22.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 190
 1357. Zarządzenie Nr 0050.1.45.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 190
 1358. Zarządzenie Nr 0050.1.57.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 190
 1359. Zarządzenie Nr 120.15.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-04-2020 o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 190
 1360. Zarządzenie Nr 120.29.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 190
 1361. Zarządzenie Nr 120.9.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-04-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 190
 1362. Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 189
 1363. Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 189
 1364. Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 189
 1365. Zarządzenie Nr 0050.1.118.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ...
  Wyświetleń: 189
 1366. Zarządzenie Nr 0050.1.140.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-10-2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim w czasie jego nieobecności.
  Wyświetleń: 189
 1367. Zarządzenie Nr 0050.1.153.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2018 rok
  Wyświetleń: 189
 1368. Zarządzenie Nr 0050.1.31.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-02-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 189
 1369. Zarządzenie Nr 0050.1.4.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2018 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań
  Wyświetleń: 189
 1370. Zarządzenie Nr 0050.1.9.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 189
 1371. Zarządzenie Nr 120.4.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-01-2018 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 189
 1372. Zarządzenie Nr 120.5.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-02-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 189
 1373. Zarządzenie Nr 120.7. 2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-02-2020 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: „Modernizacja Sali widowiskowo- treningowej z zapleczem technicznym etap I – Gminny Ośrodek Kultury ...
  Wyświetleń: 189
 1374. Zarządzenie Nr 0050.1.100.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 188
 1375. Zarządzenie Nr 0050.1.109.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Kup
  Wyświetleń: 188
 1376. Zarządzenie Nr 0050.1.3.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2018 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
  Wyświetleń: 188
 1377. Zarządzenie Nr 0050.1.34.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 188
 1378. Zarządzenie Nr 0050.1.7.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2020 rok
  Wyświetleń: 188
 1379. Zarządzenie Nr 0050.1.88.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-08-2019 o wyborze i ustaleniu składu Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 188
 1380. Zarządzenie Nr 0050.1.9.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 188
 1381. Zarządzenie Nr 120.18.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-04-2019 w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 188
 1382. Zarządzenie Nr 120.3.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 188
 1383. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie powołania komisji statutowej
  Wyświetleń: 187
 1384. Zarządzenie Nr 0050.1.120.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 187
 1385. Zarządzenie Nr 0050.1.121.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 187
 1386. Zarządzenie Nr 0050.1.144.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 187
 1387. Zarządzenie Nr 0050.1.32.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-02-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 187
 1388. Zarządzenie Nr 0050.1.40.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 187
 1389. Zarządzenie Nr 0050.1.47.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 187
 1390. Zarządzenie Nr 0050.1.52.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-04-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację zadania publicznego:„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży ...
  Wyświetleń: 187
 1391. Zarządzenie Nr 0050.1.55.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 187
 1392. Zarządzenie Nr 0050.1.61.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 187
 1393. Zarządzenie Nr 0050.1.62.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 187
 1394. Zarządzenie Nr 120.11.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 20.2019 na zadanie pn. „Termomodernizacja ...
  Wyświetleń: 187
 1395. Zarządzenie Nr 120.31.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:
  Wyświetleń: 187
 1396. Zarządzenie Nr 120.8.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie oraz dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy ...
  Wyświetleń: 187
 1397. Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 186
 1398. Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 186
 1399. Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 186
 1400. Zarządzenie Nr 0050.1.127.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 186
 1401. Zarządzenie Nr 0050.1.13.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 186
 1402. Zarządzenie Nr 0050.1.166.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 186
 1403. Zarządzenie Nr 0050.1.52.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-05-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 186
 1404. Zarządzenie Nr 120.22.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 186
 1405. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020: Rozwój infrastruktury sportowej kąpieliska Balaton w Dobrzeniu Wielkim w zakresie dostawy i montażu zjeżdżalni wodnej oraz modernizacji boiska do siatkówki plażowej.
  Wyświetleń: 185
 1406. Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
  Wyświetleń: 185
 1407. Zarządzenie Nr 0050.1.111.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Chróścicach na okoliczność zmiany osób materialnie ...
  Wyświetleń: 185
 1408. Zarządzenie nr 0050.1.180.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przekazania środka trwałego
  Wyświetleń: 185
 1409. Zarządzenie Nr 0050.1.29.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-03-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 185
 1410. Zarządzenie Nr 0050.1.32.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 185
 1411. Zarządzenie Nr 0050.1.53.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 185
 1412. Zarządzenie Nr 0050.1.87.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu ...
  Wyświetleń: 185
 1413. Zarządzenie Nr 0050.1.98.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 185
 1414. Zarządzenie Nr 0050.53.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-04-2020 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 185
 1415. Zarządzenie Nr 120.10.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-04-2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla zadania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 185
 1416. Zarządzenie Nr 120.15.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-04-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 110.2019 na zadanie pn. „Przebudowa części ...
  Wyświetleń: 185
 1417. Zarządzenie Nr 120.17.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 185
 1418. Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 184
 1419. Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 184
 1420. Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 184
 1421. Zarządzenie Nr 0050.1.122.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 184
 1422. Zarządzenie Nr 0050.1.31.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 o zmianie zarządzenia w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 184
 1423. Zarządzenie Nr 0050.1.48.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 184
 1424. Zarządzenie Nr 0050.1.5.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 184
 1425. Zarządzenie Nr 0050.1.95.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-08-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 184
 1426. Zarządzenie Nr 120.23.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 184
 1427. Zarządzenie Nr 0050.1.101.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 183
 1428. Zarządzenie Nr 0050.1.120.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 183
 1429. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-02-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 183
 1430. Zarządzenie Nr 0050.1.38.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 183
 1431. Zarządzenie Nr 0050.1.6.2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 183
 1432. Zarządzenie Nr 0050.1.93.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 183
 1433. Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 182
 1434. Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2018
  Wyświetleń: 182
 1435. Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 182
 1436. Zarządzenie Nr 0050.1.154.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 182
 1437. Zarządzenie Nr 0050.1.47.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 182
 1438. Zarządzenie Nr 120.19.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 182
 1439. Zarządzenie Nr 120.2.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-01-2019 w sprawie zmiany terminu oceny okresowej pracowników Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 182
 1440. Zarządzenie Nr 120.32.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-08-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 182
 1441. Zarządzenie Nr 120.38.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-10-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 182
 1442. Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 181
 1443. Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
  Wyświetleń: 181
 1444. Uchwała Nr XVI/130/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-03-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 181
 1445. Zarządzenie Nr 0050.1.25.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
  Wyświetleń: 181
 1446. Zarządzenie Nr 0050.1.40.2019 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 09-04-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie przebudowy biblioteki publicznej w Gminnym Ośrodku ...
  Wyświetleń: 181
 1447. Zarządzenie Nr 0050.1.56.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 181
 1448. Zarządzenie Nr 0050.1.82.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-07-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 181
 1449. Zarządzenie Nr 0050.1.91.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 181
 1450. Zarządzenie Nr 0050.1.94.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 181
 1451. Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r.
  Wyświetleń: 180
 1452. Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 180
 1453. Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 180
 1454. Uchwała Nr XVII/136/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole oraz na udzielenie dotacji
  Wyświetleń: 180
 1455. Zarządzenie nr 0050.1.179.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie przekazania środka trwałego
  Wyświetleń: 180
 1456. Zarządzenie Nr 0050.1.41.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-03-2018 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
  Wyświetleń: 180
 1457. Zarządzenie Nr 0050.1.48.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 180
 1458. Zarządzenie Nr 0050.1.67.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 180
 1459. Zarządzenie Nr 120.16.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 180
 1460. Zarządzenie Nr 120.6.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-02-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 180
 1461. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 179
 1462. Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 179
 1463. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w 2019r.
  Wyświetleń: 179
 1464. Zarządzenie Nr 0050.1.116.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 179
 1465. Zarządzenie Nr 0050.1.20.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 179
 1466. Zarządzenie Nr 0050.1.38.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 179
 1467. Zarządzenie Nr 0050.1.80.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-07-2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola w Chróścicach w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 179
 1468. Zarządzenie Nr 0050.1.92.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-08-2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds.informatyki
  Wyświetleń: 179
 1469. Zarządzenie Nr 120.9.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-02-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 70.2019 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi ...
  Wyświetleń: 179
 1470. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 178
 1471. Zarządzenie Nr 0050.1.10a.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-01-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 178
 1472. Zarządzenie Nr 0050.1.119.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-09-2019 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz Publicznego Przedszkola w Chróścicach
  Wyświetleń: 178
 1473. Zarządzenie Nr 0050.1.152.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-10-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 178
 1474. Zarządzenie Nr 0050.1.29.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnegoKonkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję” w roku 2018
  Wyświetleń: 178
 1475. Zarządzenie Nr 0050.1.46.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 178
 1476. Zarządzenie Nr 0050.1.57.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 178
 1477. Zarządzenie Nr 0050.1.69.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegosamorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury wDobrzeniu Wielkim za rok 2018
  Wyświetleń: 178
 1478. Zarządzenie Nr 0050.1.99.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-08-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 178
 1479. Zarządzenie Nr 120.20.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 178
 1480. Zarządzenie Nr 120.26.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 178
 1481. Zarządzenie Nr 120.39.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 178
 1482. Plan Nr 0050.1.77.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 177
 1483. Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi
  Wyświetleń: 177
 1484. Uchwała Nr XVI/133/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-03-2020 w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/117/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół ...
  Wyświetleń: 177
 1485. Zarządzenie Nr 0050.1.11.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-01-2019 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do ...
  Wyświetleń: 177
 1486. Zarządzenie Nr 0050.1.136.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 177
 1487. Zarządzenie Nr 0050.1.79.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-07-2019 w sprawie wyborów do Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 177
 1488. Zarządzenie Nr 0050.1.9.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-01-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2020 rok
  Wyświetleń: 177
 1489. Zarządzenie Nr 120.13.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-05-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 177
 1490. Zarządzenie Nr 120.29.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 177
 1491. Zarządzenie Nr 120.31.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-08-2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i powołania Komsji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 177
 1492. Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 176
 1493. Zapytanie ofertowe „Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą w Dobrzeniu Małym” (II postępowanie)
  Wyświetleń: 176
 1494. Zarządzenie Nr 0050.1.1.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2018 w sprawie powołania Komisji na rok 2018, celem rozpatrzenia ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych ...
  Wyświetleń: 176
 1495. Zarządzenie Nr 0050.1.102.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-08-2019 w sprawie przedłożenia informacji za I półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 176
 1496. Zarządzenie Nr 0050.1.110.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
  Wyświetleń: 176
 1497. Zarządzenie Nr 0050.1.15.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 176
 1498. Zarządzenie Nr 120.28.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-07-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 200.2019 na zadanie pn. „Budowa Otwartej ...
  Wyświetleń: 176
 1499. Zarządzenie Nr 120.42.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-11-2018 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Rozbudowa dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice” umowa nr ZP.272.210.2018 z dnia 26-07-2018 ...
  Wyświetleń: 176
 1500. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
  Wyświetleń: 175
 1501. Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 o sposobie sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 175
 1502. Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym oraz ...
  Wyświetleń: 175
 1503. Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 175
 1504. Uchwała Nr XVI/129/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-03-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020
  Wyświetleń: 175
 1505. Zarządzenie Nr 0050.1.142.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 175
 1506. Zarządzenie Nr 0050.1.172.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-11-2018 w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli podatkowej przedsiębiorców w zakresie podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 175
 1507. Zarządzenie Nr 0050.1.20.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-02-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 175
 1508. Zarządzenie Nr 0050.1.6.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-01-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 175
 1509. Zarządzenie Nr 0050.1.62.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 175
 1510. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 174
 1511. Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 174
 1512. Zarządzenie Nr 0050.1.122.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach.
  Wyświetleń: 174
 1513. Zarządzenie Nr 0050.1.51.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-04-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 174
 1514. Zarządzenie Nr 0050.1.51.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-04-2020 w sprawie przekazania w formie darowizny zakupionych środków dydaktycznych - sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania
  Wyświetleń: 174
 1515. Zarządzenie Nr 120.17.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-04-2020 w sprawie okresowej zmiany systemu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 174
 1516. Zarządzenie Nr 120.28.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-08-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 174
 1517. Zarządzenie Nr 120.40.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-09-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 260.2019 na zadanie pn. "Rozbudowa drogi ...
  Wyświetleń: 174
 1518. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 173
 1519. Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie skargi na działalność Wójta
  Wyświetleń: 173
 1520. Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 173
 1521. Uchwała Nr XVII/138/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2020 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz określenia sezonu kąpielowego
  Wyświetleń: 173
 1522. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2019
  Wyświetleń: 173
 1523. Zarządzenie Nr 0050.1.133.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 173
 1524. Zarządzenie Nr 0050.1.49.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 173
 1525. Zarządzenie Nr 0050.1.62.2020r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-05-2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie ...
  Wyświetleń: 173
 1526. Zarządzenie Nr 0050.1.89.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-08-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 173
 1527. Zarządzenie Nr 120.16.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-04-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 100.2019 na zadanie pn. „Modernizacja Sali ...
  Wyświetleń: 173
 1528. Zarządzenie Nr 120.45.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 173
 1529. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-11-2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 172
 1530. Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 172
 1531. Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 172
 1532. Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 w sprawie reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 172
 1533. Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 172
 1534. Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 172
 1535. Zarządzenie Nr 0050.1.42.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-04-2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie ...
  Wyświetleń: 172
 1536. Zarządzenie Nr 120.42.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 172
 1537. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 171
 1538. Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 171
 1539. Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 171
 1540. Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę ...
  Wyświetleń: 171
 1541. Zarządzenie Nr 0050.1.1.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2020 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków ...
  Wyświetleń: 171
 1542. Zarządzenie Nr 0050.1.26.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-02-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 171
 1543. Zarządzenie Nr 120.14.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-03-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 144.2020 na zadanie pn. „ Zagospodarowanie ...
  Wyświetleń: 171
 1544. Zarządzenie Nr 120.43.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-11-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 171
 1545. Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 170
 1546. Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie zasad poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 170
 1547. Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 170
 1548. Zarządzenie Nr 0050.1.103.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-08-2018 w sprawie dokonania korekty omyłki w treści Zarządzenia Nr 0050.1.100.2018 Wójta GminyDobrzeń Wielki w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 170
 1549. Zarządzenie Nr 0050.1.129.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 170
 1550. Zarządzenie Nr 0050.1.149.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-11-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 170
 1551. Zarządzenie Nr 0050.1.172.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 170
 1552. Zarządzenie Nr 0050.1.18.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-01-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 170
 1553. Zarządzenie Nr 0050.1.38.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-03-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2018 rok
  Wyświetleń: 170
 1554. Zarządzenie Nr 120.14.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 170
 1555. Zarządzenie Nr 120.21.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-05-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 133.2019 na zadanie pn. „Modernizacja Sali ...
  Wyświetleń: 170
 1556. Zarządzenie Nr 120.30.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-08-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 170
 1557. Zarządzenie Nr 120.32.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 170
 1558. Zarządzenie Nr 120.38.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271. 258.2019 na zadanie pn. „Remont odcinka ...
  Wyświetleń: 170
 1559. Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole oraz na udzielenie dotacji
  Wyświetleń: 169
 1560. Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4
  Wyświetleń: 169
 1561. Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 o udzieleniu Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki wotum zaufania
  Wyświetleń: 169
 1562. Zarządzenie Nr 0050.1.19.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-01-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2018 rok
  Wyświetleń: 169
 1563. Zarządzenie Nr 0050.1.87.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-06-2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 169
 1564. Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na 2019 rok
  Wyświetleń: 168
 1565. Zarządzenie Nr 0050.1.188.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-12-2018 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 168
 1566. Zarządzenie Nr 0050.1.198.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 w sprawie wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 168
 1567. Zarządzenie Nr 0050.1.57.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 168
 1568. Zarządzenie Nr 120.34.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 168
 1569. Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Rzymskokatolickiej Parafii św. Jerzego w Kup na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ...
  Wyświetleń: 167
 1570. Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole, w sprawie zasad finansowania w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobkach, dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń ...
  Wyświetleń: 167
 1571. Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 167
 1572. Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 167
 1573. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 167
 1574. Zarządzenie Nr 0050.1.78.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2019 w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji mienia ruchomego powierzonego w dzierżawę
  Wyświetleń: 167
 1575. Zarządzenie Nr 0050.1.81.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-06-2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegosamorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury wDobrzeniu Wielkim za rok 2017
  Wyświetleń: 167
 1576. Zarządzenie Nr 120.19.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-06-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 167
 1577. Zarządzenie Nr 120.49.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-11-2019 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowejprzy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 167
 1578. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Dobrzeniu Wielkim dz. 1893/6
  Wyświetleń: 166
 1579. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 166
 1580. Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 166
 1581. Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 166
 1582. Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2018
  Wyświetleń: 166
 1583. Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  Wyświetleń: 166
 1584. Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020
  Wyświetleń: 166
 1585. Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-03-2020 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 166
 1586. Zarządzenie Nr 0050.1.108.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2018 w sprawie przedłożenia informacji za I półrocze 2018 roku
  Wyświetleń: 166
 1587. Zarządzenie Nr 0050.1.60.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-05-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 166
 1588. Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2019 roku oraz określenia sezonu kąpielowego.
  Wyświetleń: 165
 1589. Uchwała Nr XVII/135/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 165
 1590. Zarządzenie Nr 0050.1.14.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-02-2019 o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy
  Wyświetleń: 165
 1591. Zarządzenie Nr 0050.1.80.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-06-2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 165
 1592. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole ...
  Wyświetleń: 164
 1593. Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 w ciągu ul. Odrzańskiej w Dobrzeniu Małym do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 164
 1594. Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 164
 1595. Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 164
 1596. Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 164
 1597. Zarządzenie Nr 0050.1.8.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-01-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych ...
  Wyświetleń: 164
 1598. Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 163
 1599. Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 163
 1600. Zarządzenie Nr 0050.1.36.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-03-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 163
 1601. Zarządzenie Nr 120.25.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-06-2019 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowejprzy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 163
 1602. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 162
 1603. Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
  Wyświetleń: 162
 1604. Zarządzenie Nr 0050.1.7.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-01-2018 w sprawie wzoru umowy na udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 162
 1605. Zarządzenie Nr 0050.1.73.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-06-2019 w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 162
 1606. Zarządzenie Nr 0050.1.112.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-09-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 161
 1607. Zarządzenie Nr 0050.1.170.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 161
 1608. Zarządzenie Nr 0050.1.25.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych narok 2020
  Wyświetleń: 161
 1609. Zarządzenie Nr 120.21.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 161
 1610. Uchwała Nr XI/87/2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 160
 1611. Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu ...
  Wyświetleń: 160
 1612. Uchwała Nr XV/124/2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 160
 1613. Uchwała Nr XVII/134/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020
  Wyświetleń: 160
 1614. Zarządzenie Nr 120.46.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 160
 1615. Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 159
 1616. Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
  Wyświetleń: 159
 1617. Zarządzenie Nr 0050.1.103.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-07-2020 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  Wyświetleń: 159
 1618. Zarządzenie Nr 0050.1.117.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 159
 1619. Zarządzenie Nr 120.13.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-03-2019 w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 159
 1620. Zarządzenie Nr 120.23.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-07-2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018
  Wyświetleń: 159
 1621. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ...
  Wyświetleń: 158
 1622. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 o zmianie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 158
 1623. Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 158
 1624. Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Popielów porozumienia międzygminnego
  Wyświetleń: 158
 1625. Zarządzenie Nr 0050.1.8.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-01-2019 zw sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnychna 2019 rok
  Wyświetleń: 158
 1626. Zarządzenie Nr 0050.1.178.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-11-2018 w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz klas dotychczasowych gimnazjów ...
  Wyświetleń: 157
 1627. Zarządzenie Nr 120.13.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 157
 1628. Zarządzenie nr 0050.1.157.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 października 2018r. w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia osób skazanych na karę ograniczenia wolności w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele spo
  Wyświetleń: 156
 1629. Zarządzenie Nr 0050.1.23.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 156
 1630. Zarządzenie Nr 0050.1.30.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-02-2018 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych
  Wyświetleń: 156
 1631. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-11-2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 155
 1632. Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-01-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 155
 1633. Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Małym na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 155
 1634. Zarządzenie Nr 0050.1.173.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację zadania publicznego:„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców ...
  Wyświetleń: 155
 1635. Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019
  Wyświetleń: 154
 1636. Uchwała Nr VI/34/ 2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, ...
  Wyświetleń: 154
 1637. Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
  Wyświetleń: 154
 1638. Uchwała Nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-05-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 154
 1639. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 154
 1640. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 152
 1641. KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
  Wyświetleń: 152
 1642. Zarządzenie Nr 0050.1.167.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 152
 1643. Zarządzenie Nr 0050.1.175.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-11-2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 152
 1644. Zarządzenie Nr 120.12.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-03-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 152
 1645. Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzeniu Wielkim wchodzącego w skład Zespołu ...
  Wyświetleń: 151
 1646. Zarządzenie Nr 0050.1.28.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2020
  Wyświetleń: 151
 1647. Zarządzenie Nr 0050.1.61.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-05-2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim.
  Wyświetleń: 151
 1648. Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 zmieniająca uchwałę nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę ...
  Wyświetleń: 150
 1649. Zarządzenie Nr 0050.1.59.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-05-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 150
 1650. Zarządzenie Nr Or.0050.1.20.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie ustalenia stawek z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i lokali stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 150
 1651. Zarządzenie Nr 0050.1.168.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 149
 1652. Zarządzenie Nr 0050.1.54.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 149
 1653. Zarządzenie Nr 120.22.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-05-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 149
 1654. Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 148
 1655. Zarządzenie Nr 0050.1.24.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 148
 1656. Zarządzenie Nr 120.19.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-05-2020 w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 148
 1657. Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 147
 1658. Zapytanie ofertowe "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" (II postępowanie)
  Wyświetleń: 147
 1659. Zarządzenie Nr 0050.1.166.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 147
 1660. Zarządzenie Nr 0050.1.134.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-10-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 146
 1661. Zarządzenie Nr 0050.1.171.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-12-2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 146
 1662. Zarządzenie Nr 0050.1.69.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-05-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 146
 1663. Zarządzenie Nr 0050.1.79.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-06-2020 w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia w Gminie Dobrzeń Wielki powszechnego spisu ...
  Wyświetleń: 146
 1664. Zarządzenie Nr 120.51.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 146
 1665. Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-11-2019 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 145
 1666. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 145
 1667. Zarządzenie Nr 0050.1.60A.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-05-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 144
 1668. Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26-09-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kluczborskiemu w sprawie prowadzenia zadania związanego z dokształcaniem uczniów Zespołu Szkół w Dobrzeniu ...
  Wyświetleń: 143
 1669. Zarządzenie Nr 0050.1.27.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-02-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 143
 1670. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 142
 1671. Zarządzenie Nr 0050.1.2.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-01-2018 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim na 2018 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków ...
  Wyświetleń: 142
 1672. Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-06-2019 w sprawie nadania nazwy ulicy
  Wyświetleń: 141
 1673. Uchwała Nr XV/125/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/117/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół ...
  Wyświetleń: 141
 1674. Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
  Wyświetleń: 140
 1675. Zapytanie ofertowe "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"
  Wyświetleń: 140
 1676. Zarządzenie Nr 120.28.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-05-2020 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 140
 1677. Zarządzenie Nr 120.48a.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-10-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 140
 1678. Zarządzenie Nr 120.50.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-11-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2019
  Wyświetleń: 140
 1679. Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/33/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina ...
  Wyświetleń: 138
 1680. Zarządzenie Nr 0050.1.169.2019 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-12-2019 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych na2019 rok
  Wyświetleń: 138
 1681. Zarządzenie Nr 0050.1.115.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-08-2020 w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 137
 1682. Zarządzenie Nr Or.0050.1.20.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-02-2020 w sprawie ustalenia stawek z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i lokali stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 135
 1683. Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-10-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym wchodzącego w skład Zespołu ...
  Wyświetleń: 132
 1684. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-12-2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania przyznane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata ...
  Wyświetleń: 131
 1685. XIX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 130
 1686. Zarządzenie Nr 120.20.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-05-2020 w sprawie utraty mocy zarządzenia w sprawie okresowej zmiany systemu pracy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 130
 1687. Uchwała Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-05-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020
  Wyświetleń: 129
 1688. Zarządzenie Nr 0050.1.33.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2020
  Wyświetleń: 129
 1689. Zarządzenie Nr 0050.1.71.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-05-2020 sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 129
 1690. Zarządzenie Nr 0050.1.59.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-04-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 128
 1691. Zarządzenie Nr 120.27.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-05-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 128
 1692. Zarządzenie Nr 0050.1.70.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-05-2020 w sprawie Raportu o stanie Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2019
  Wyświetleń: 127
 1693. Zarządzenie Nr 120.24.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-05-2020 w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 127
 1694. Zarządzenie Nr 0050.1.44.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-03-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 126
 1695. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleina na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 124
 1696. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 124
 1697. Zarządzenie Nr 120.26.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-05-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 124
 1698. Zapytanie ofertowe "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" (III postępowanie)
  Wyświetleń: 123
 1699. Zarządzenie Nr 120.35.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2020 w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 123
 1700. Zarządzenie Nr 0050.1.72.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-05-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 122
 1701. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 120
 1702. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
  Wyświetleń: 118
 1703. Zarządzenie Nr 0050.1.67.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-05-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 114
 1704. Zarządzenie Nr 0050.1.64.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-05-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 112
 1705. Zarządzenie Nr 0050.1.75.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-06-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 112
 1706. Zarządzenie Nr 0050.1.82.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-06-2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki
  Wyświetleń: 112
 1707. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 110
 1708. Zarządzenie Nr 0050.1.73.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-05-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2020
  Wyświetleń: 109
 1709. Zarządzenie Nr 0050.1.83.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-06-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 108
 1710. Zarządzenie Nr 0050.1.84.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-06-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 108
 1711. Zarządzenie Nr 0050.1.43.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-03-2020 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok wraz ...
  Wyświetleń: 107
 1712. Zarządzenie Nr 120.38.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-07-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 107
 1713. Zarządzenie Nr 0050.1.81.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-06-2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadawania tytułu „Dobrzeński Talent” uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Dobrzeń Wielki.
  Wyświetleń: 106
 1714. Zarządzenie Nr 120.9.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-03-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 106
 1715. Zarządzenie Nr 120.34.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-07-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.295.2020 na zadanie pn. „ Rozbudowa drogi gminnej ulicy Korfantego w miejscowości Dobrzeń Wielki"
  Wyświetleń: 102
 1716. Uchwała Nr XIX/142/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-06-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2019
  Wyświetleń: 101
 1717. Zarządzenie Nr 0050.1.95.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-06-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 101
 1718. Zarządzenie Nr 120.31.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-06-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 101
 1719. Zarządzenie Nr 120.7. 2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-02-2020 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania: „Modernizacja Sali widowiskowo- treningowej z zapleczem technicznym etap I – Gminny Ośrodek Kultury ...
  Wyświetleń: 100
 1720. Uchwała Nr XIX /141/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-06-2020 w sprawie o udzieleniu Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki wotum zaufania
  Wyświetleń: 99
 1721. Zarządzenie Nr 0050.1.91.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-06-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 99
 1722. Zarządzenie Nr 120.33.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-06-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 99
 1723. Uchwała Nr XIX/146/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-06-2020 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 97
 1724. Zarządzenie Nr 0050.1.78.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-06-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 96
 1725. Zarządzenie Nr 120.41.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-07-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 95
 1726. Zarządzenie Nr 0050.1.77.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-06-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 93
 1727. Zarządzenie Nr 0050.1.68.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-05-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 92
 1728. Zarządzenie Nr 0050.1.101.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-07-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 91
 1729. Zarządzenie Nr 0050.1.120.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-08-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 91
 1730. Zarządzenie Nr 120.30.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-06-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 91
 1731. Uchwała Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-06-2020 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 90
 1732. Zarządzenie Nr 0050.1.92.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-06-2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 90
 1733. Zarządzenie Nr 0050.1.98.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-06-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 90
 1734. Zarządzenie Nr 120.32.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-06-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 90
 1735. Zarządzenie Nr 120.37.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-07-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.326.2020 na zadanie pn. „Budowa parkingu w m. Dobrzeń Wielki"
  Wyświetleń: 90
 1736. Uchwała Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-06-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020
  Wyświetleń: 89
 1737. Zarządzenie Nr 0050.1.104.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-07-2020 w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 89
 1738. Zarządzenie Nr 120.25.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-05-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 89
 1739. Zarządzenie Nr 120.40.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-07-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do pzreprowadzenia postępowania o  udzielenie zamówinia publicznego nr ZP.271.343.2020 na zadanie pn. "Remont placu przy OSP w m. Chróścice dz. nr 1151/298".
  Wyświetleń: 87
 1740. Zarządzenie Nr 0050.1.111.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-07-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 86
 1741. Zarządzenie Nr 0050.1.65.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-05-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 86
 1742. Zarządzenie Nr 0050.1.76.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-06-2020 w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 85
 1743. Uchwała Nr XIX/143/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-06-2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki absolutorium za działalność związaną z wykonaniem budżetu Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2019
  Wyświetleń: 84
 1744. Zarządzenie Nr 0050.1.96.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-06-2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegosamorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury wDobrzeniu Wielkim za rok 2019
  Wyświetleń: 84
 1745. Zarządzenie Nr 0050.1.66.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-05-2020 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Dobrzeń Wielki za 2019 rok
  Wyświetleń: 83
 1746. Zarządzenie Nr 0050.1.94.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-06-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 82
 1747. Zarządzenie Nr 120.42.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2020 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 82
 1748. Zarządzenie Nr 0050.1.112.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29-07-2020 w sprawie zmiany Planu audytu wewnętrznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 81
 1749. Zarządzenie Nr 0050.1.113.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 81
 1750. Zarządzenie Nr 0050.1.97.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-06-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 81
 1751. Zarządzenie Nr 0050.1.100.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-07-2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowegodo Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup
  Wyświetleń: 80
 1752. Zarządzenie Nr 0050.1.119.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-08-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 80
 1753. XX Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 79
 1754. Zarządzenie Nr 0050.1.87.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-06-2020 w sprawie określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, objętych obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki oraz zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów bądź opiekunów prawnych, z miejsca zamieszkania do i z przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
  Wyświetleń: 79
 1755. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
  Wyświetleń: 78
 1756. Zarządzenie Nr 0050.1.114.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-07-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 78
 1757. Zarządzenie Nr 0050.1.116.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-08-2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej, celem opiniowania ofert na realizację zadania publicznego:„Rozwój infrastruktury sportowej kąpieliska Balaton w Dobrzeniu Wielkim w zakresie dostawy i montażu zjeżdżalni wodnej oraz modernizacji boiska do siatkówki plażowej wraz z nasadzeniami drzew”.
  Wyświetleń: 78
 1758. XXI Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 77
 1759. Zarządzenie Nr 0050.1.90.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-06-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 77
 1760. Uchwała Nr XIX/145/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-06-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 76
 1761. Zarządzenie Nr 0050.1.88.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-06-2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 76
 1762. Zarządzenie Nr 0050.1.89.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-06-2020 w sprawie przekazania środków trwałych do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 76
 1763. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 75
 1764. Zarządzenie Nr 0050.1.118.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-08-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 72
 1765. Zarządzenie Nr 0050.1.86.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-06-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 72
 1766. Zarządzenie Nr 120.18A.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 72
 1767. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 71
 1768. Zarządzenie Nr 0050.1.102.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-07-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 71
 1769. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie tablicy informacyjnej z kodem QR na stojaku stalowym ocynkowanym malowanym proszkowo dla operacji pn. „Konserwacja stacji drogi krzyżowej z kościoła pw. Św. Jerzego w Kup”
  Wyświetleń: 70
 1770. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego
  Wyświetleń: 70
 1771. Zarządzenie Nr 0050.1.110.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-07-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 69
 1772. Zarządzenie Nr 120.29.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-06-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 69
 1773. Uchwała Nr XX/154/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-08-2020 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi
  Wyświetleń: 66
 1774. Zarządzenie Nr 0050.1.122.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-08-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 66
 1775. Zarządzenie Nr 0050.1.133.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2020 w sprawie założeń do budowy projektu uchwały budżetowej Gminy Dobrzeń Wielkina 2021 rok.
  Wyświetleń: 66
 1776. Zarządzenie Nr 0050.1.105.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-07-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia własnego Nr 0050.1.103.2020
  Wyświetleń: 65
 1777. Zarządzenie Nr 0050.1.117.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-08-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 65
 1778. Zarządzenie Nr 0050.1.130.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2020 w sprawie przyznania dodatków za wykonywanie prac spisowych
  Wyświetleń: 65
 1779. Zarządzenie Nr 0050.1.137.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-09-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 65
 1780. Zarządzenie Nr 0050.1.142.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-09-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 61
 1781. Zarządzenie Nr 120.39.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-07-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 61
 1782. Zarządzenie Nr 0050.1.134.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-09-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnych i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 60
 1783. Zarządzenie Nr 120.46.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23-09-2020 o zmianie zarządzenia w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności
  Wyświetleń: 60
 1784. ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.93.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 59
 1785. Uchwała Nr XX/155/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-08-2020 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 58
 1786. Uchwała Nr XX/151/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-08-2020 w sprawie zmiany nazwy ulicy Wyszyńskiego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 57
 1787. Zarządzenie Nr 0050.1.123.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-08-2020 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kup Panu Rafałowi Kawałko
  Wyświetleń: 57
 1788. Zarządzenie Nr 0050.1.131.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia boiska do siatkówki plażowej do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 55
 1789. Uchwała Nr XX/157/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-08-2020 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Małym na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 54
 1790. Zarządzenie Nr 0050.1.121.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18-08-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 54
 1791. Zarządzenie Nr 0050.1.136.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-09-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 54
 1792. Zarządzenie Nr 0050.1.125.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-08-2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim Pani Gabrieli Matyszok
  Wyświetleń: 52
 1793. Zarządzenie Nr 0050.1.138.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-09-2020 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 52
 1794. Uchwała Nr XX/156/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-08-2020 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Dobrzeniu Małym na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 51
 1795. WYKAZ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 51
 1796. Zarządzenie Nr 0050.1.135.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-09-2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Kup
  Wyświetleń: 51
 1797. Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2
  Wyświetleń: 50
 1798. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 22 grudnia 2020 roku, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 48
 1799. Uchwała Nr XX/152/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 47
 1800. Zarządzenie Nr 0050.1.109.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-07-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2020
  Wyświetleń: 46
 1801. Zarządzenie Nr 0050.1.141.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11-09-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 46
 1802. Zarządzenie Nr 120.36.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-07-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 46
 1803. Uchwała Nr XX/150/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-08-2020 w sprawie przedłużenia istniejącej nazwy ulicy Cebuli w miejscowości Chróścice
  Wyświetleń: 45
 1804. Uchwała Nr XX/153/2020 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 27-08-2020 w sprawie pozbawienia dróg gminnych kategorii drogi gminnej i zaliczenie ich do dróg wewnętrznych
  Wyświetleń: 45
 1805. Zarządzenie Nr 0050.1.150.2020r Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-09-2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 45
 1806. Zarządzenie Nr 0050.1.106.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-07-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 42
 1807. Zarządzenie Nr 0050.1.139.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 42
 1808. Zarządzenie Nr 120.16.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02-04-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 42
 1809. OGŁOSZENIE - Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji
  Wyświetleń: 41
 1810. Zarządzenie Nr 0050.1.108.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-07-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2020
  Wyświetleń: 41
 1811. Zarządzenie Nr 0050.1.132.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31-08-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2020
  Wyświetleń: 41
 1812. Zarządzenie Nr 0050.1.148.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-09-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 40
 1813. Zarządzenie Nr 0050.1.153.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-09-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 40
 1814. Zarządzenie Nr 0050.1.154.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-09-2020 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 40
 1815. Konsultacje społeczne - OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 39
 1816. Zarządzenie Nr 0050.1.147.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-09-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 38
 1817. Zarządzenie Nr 0050.1.140.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10-09-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 37
 1818. Zarządzenie Nr 0050.1.145.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2020 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przejęcia urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przez Gminę Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 37
 1819. Zarządzenie Nr 0050.1.146.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17-09-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2020
  Wyświetleń: 36
 1820. Zarządzenie Nr 0050.1.127.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-08-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 35
 1821. Zarządzenie Nr 0050.1.128.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-08-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 35
 1822. Zarządzenie Nr 0050.1.149.2020r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-09-2020 w sprawie w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 35
 1823. Zarządzenie Nr 0050.1.152.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-09-2020 w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki dla samorządowej instytucji kultury
  Wyświetleń: 35
 1824. Zarządzenie Nr 0050.1.85.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-06-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 35
 1825. Zarządzenie Nr 0050.1.144.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-09-2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola w Chróścicach w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 34
 1826. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza na dzień 21 grudnia 2020 roku, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 32
 1827. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 32
 1828. Uchwała Nr XX/148/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-08-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020
  Wyświetleń: 31
 1829. Zarządzenie Nr 0050.1.143.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14-09-2020 w sprawie opiniowania złożonych wniosków o nadanie tytułu „Dobrzeński Talent”.
  Wyświetleń: 31
 1830. Zarządzenie Nr 0050.1.107.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-07-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 30
 1831. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZEŃ WIELKI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE
  Wyświetleń: 28
 1832. Zarządzenie Nr 0050.1.126.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-08-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 28
 1833. Zarządzenie nr. 0050.1.99.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
  Wyświetleń: 28
 1834. Uchwała Nr XX/149/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-08-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 25
 1835. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Dobrzeniu Wielkim
  Wyświetleń: 22
 1836. Zarządzenie Nr 0050.1.166.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-10-2020 o zmianie zarządzenia w sprawie przyznania dodatków za wykonywanie prac spisowych
  Wyświetleń: 22
 1837. Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - doposażenie w sprzęt sportowy trenującej młodzieży i dzieci”
  Wyświetleń: 21
 1838. Protokół z konsultacji społecznych z dnia 16.11.2020 r.
  Wyświetleń: 21
 1839. Zarządzenie Nr 0050.1.158.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2020
  Wyświetleń: 20
 1840. Zarządzenie Nr 0050.1.163.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-10-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 20
 1841. Zarządzenie Nr 0050.1.165.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-10-2020 o zmianie zarządzenia w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia w Gminie Dobrzeń Wielki powszechnego spisu rolnego w 2020 roku
  Wyświetleń: 20
 1842. Uchwała Nr XXII/162/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-11-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020
  Wyświetleń: 17
 1843. XXII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 17
 1844. XXIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 17
 1845. Uchwała Nr XXII /164/ 2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-11-2020 w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji
  Wyświetleń: 15
 1846. Zarządzenie Nr 0050.1.155.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28-09-2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 15
 1847. Zarządzenie Nr 0050.1.164.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-10-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 15
 1848. Zarządzenie Nr 0050.1.156.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 14
 1849. Zarządzenie Nr 050.189.2020r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-11-2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 14
 1850. Zarządzenie Nr 120.43.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-08-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 14
 1851. Zarządzenie Nr 120.45.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 01-09-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 13
 1852. Uchwała Nr XXI/159/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-09-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 12
 1853. Uchwała Nr XXII/165/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-11-2020 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 12
 1854. Zarządzenie Nr 0050.1.160.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06-10-2020 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 12
 1855. Zarządzenie Nr 0050.1.162.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07-10-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2020
  Wyświetleń: 12
 1856. Zarządzenie Nr 0050.1.178.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-10-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2020
  Wyświetleń: 12
 1857. Uchwała Nr XXII/163/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-11-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 11
 1858. Uchwała Nr XXI/158/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-09-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020
  Wyświetleń: 10
 1859. Uchwała Nr XXI/160/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-09-2020 w sprawie przyjęcia dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2019-2033”
  Wyświetleń: 10
 1860. Zarządzenie Nr 0050.1.151.2020r Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-09-2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 10
 1861. Zarządzenie nr 0050.1.159.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2020r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami
  Wyświetleń: 10
 1862. Zarządzenie Nr 0050.1.181.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-11-2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  Wyświetleń: 10
 1863. Zarządzenie Nr 120.48.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-10-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.445.2020 na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka Babi Las wsi Chróścice"
  Wyświetleń: 10
 1864. Zarządzenie Nr 0050.1.157.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-09-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 9
 1865. Zarządzenie Nr 120.47.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24-09-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 9
 1866. Zarządzenie Nr 0050.1.167.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-10-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2020
  Wyświetleń: 8
 1867. Zarządzenie Nr 0050.1.169.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-10-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 8
 1868. Zarządzenie Nr 120.53.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-11-2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego w dniu 24 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 8
 1869. Zarządzenie Nr 0050.1.173.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-10-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 7
 1870. Uchwała Nr XXI/161/2020 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 24-09-2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Dobrzeń Wielki przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Dobrzeń Wielki.
  Wyświetleń: 6
 1871. Zarządzenie Nr 0050.1.174.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22-10-2020 w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których może być wykonywana praca społecznie użyteczna
  Wyświetleń: 6
 1872. Zarządzenie Nr 0050.1.177.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-10-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 6
 1873. Zarządzenie Nr 0050.1.183.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-11-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 6
 1874. Zarządzenie Nr 120.49.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-10-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 6
 1875. Zarządzenie Nr 120.51.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30-10-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2020
  Wyświetleń: 6
 1876. Zarządzenie Nr 120.52.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 03-11-2020 w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  Wyświetleń: 6
 1877. Zarządzenie Nr 0050.1.184.2020r. Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 09-11-2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 5
 1878. Zarządzenie Nr 0050.185.2020r Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12-11-2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola w Chróścicach w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 5
 1879. Zarządzenie Nr 120.50.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-10-2020 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania:„Budowa parkingu w m. Dobrzeniu Wielkim„ - umowa nrZP.272.326.2020 z dn 20-08-2020
  Wyświetleń: 5
 1880. Zarządzenie Nr 0050.1.168.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13-10-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 4
 1881. Zarządzenie Nr 0050.1.180.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 04-11-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna rok 2020
  Wyświetleń: 4
 1882. Zarządzenie Nr 0050.1.186.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-11-2020 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
  Wyświetleń: 4
 1883. Zarządzenie Nr 0050.1.176.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-10-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 3
 1884. Zarządzenie Nr 0050.1.190.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19-11-2020 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 3
 1885. XXIV Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 2
 1886. Zarządzenie Nr 0050.1.170.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-10-2020 w sprawie aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Dobrzeń Wielki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”
  Wyświetleń: 1
 1887. Zarządzenie Nr 0050.1.172.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20-10-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 1
 1888. Zarządzenie Nr 0050.1.173.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21-10-2020 w sprawie wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości gminnej i zasadności planowanej transakcji
  Wyświetleń: 1
 1889. Zarządzenie Nr 0050.1.175.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-10-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 1
 1890. Zarządzenie Nr 0050.1.182.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 05-11-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 1
 1891. Zarządzenie Nr 0050.1.187.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-11-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 1
 1892. Zarządzenie Nr 0050.1.188.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 16-11-2020 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnychna 2020 rok
  Wyświetleń: 1