Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA

Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim jest jednostką organizacyjna gminy, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r.Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. poz.885 z późn.zm.)  jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy , a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy).

SIEDZIBA
Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim mieści się pod adresem:
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Kościelna 1

tel. (077) 4695222


www.przedszkole.dobrzenwielki.dlaprzedszkoli.euKIEROWNICTWO
Dyrektor - BEATA NIEDWOROK

Godziny otwarcia przedszkola - 6.30 - 16.00

 

 

 

 

 


  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 29-08-2011 12:11
  • Modyfikował: Izabela Kołodziej, data modyfikacji: 17-03-2015 10:45
  • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Beata Niedworok
  • Data wytworzenia: 29-08-2011
  • Ilość wyświetleń: 24546
  • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/141/8854/publiczne_przedszkole_nr_1_w_dobrzeniu_wielkim.html