Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Publiczne Przedszkole w Chróścicach

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA

Publiczne Przedszkole w Chróścicach jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z Ustawą z dnia27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z póź.zm.) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy , a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy).

SIEDZIBA
Publiczne Przedszkole w Chróścicach mieści się pod adresem:
46-080 Chróścice, ul. Szkolna 11
tel. (077) 4695417

e-mail: 
strona www:  www.przedszkole-chroscice.pl

KIEROWNICTWO
Dyrektor - IWONA  SACHNIK

 

 

 

 

 


  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 29-08-2011 12:22
  • Modyfikował: Izabela Kołodziej, data modyfikacji: 14-12-2016 08:24
  • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Iwona Sachnik
  • Data wytworzenia: 29-08-2011
  • Ilość wyświetleń: 19942
  • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/142/8855/publiczne-przedszkole-w-chroscicach.html