Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokale użytkowe

 

G.6845.21,23.2014

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  - LOKALI UŻYTKOWYCH

PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

 

Położenie

Ulica

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia użytkowa lokalu

Obręb:

Dobrzeń Wielki

Namysłowska 44

1368/55

arkusz mapy 4

OP1O/00058189/4

60,7 m²

Obręb:

Dobrzeń Wielki

 

Namysłowska 94

537/105

arkusz mapy 4

OP1O/00082959/0

16 m²

Obręb:

Dobrzeń Mały

 

Opolska 85

245/32

arkusz mapy 1

OP1O/00082959/0

8 m²

 

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Lokale przeznaczone do najmu, na cele prowadzenia działalności usługowo – handlowej.

 

Wysokość opłat z tytułu najmu: Stawka czynszu wynosi 5 zł za 1 m² powierzchni użytkowej plus podatek VAT 23% - miesięcznie. Pozostałe opłaty związane z użytkowaniem lokali oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowach najmu.

 

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.