Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Kup

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM W KUP

Przedszkole Niepubliczne dla dzieci z autyzmem w Kup jest placówką kształcenia specjalnego, do którego przyjmowane są dzieci z autyzmem z terenu województwa opolskiego. Dzieci są objęte kompleksową opieką specjalistyczną w zakresie edukacji, terapii. Wszystkie dzieci są objęte podstawową opieką medyczną.

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
Niepubliczne Przedszkole  w Kup jest jednostką organizacyjną powołaną i prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” w Opolu .  Działa na podstawie ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz 329)jako jednostka niepubliczna o uprawnieniach przedszkola  publicznego.
Środki na prowadzenie przedszkola pochodzą z dotacji Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim i  przekazywane są miesięcznie na konto Stowarzyszenia.

SIEDZIBA
Niepubliczne Przedszkole  w Kup mieści się pod adresem:
46- 082 Kup, ul. Karola Miarki 10
tel. fax 77 4695668

KIEROWNICTWO
Dyrektor – Elżbieta Sobolewska
Z-ca Dyrektora – Joanna Klubka-Baranowska

Metryczka
 • wytworzono:
  30-08-2011
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  30-08-2011 08:35
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  21-05-2013 09:33
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 21588
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl