Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem w Kup

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM W KUP

Przedszkole Niepubliczne dla dzieci z autyzmem w Kup jest placówką kształcenia specjalnego, do którego przyjmowane są dzieci z autyzmem z terenu województwa opolskiego. Dzieci są objęte kompleksową opieką specjalistyczną w zakresie edukacji, terapii. Wszystkie dzieci są objęte podstawową opieką medyczną.

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
Niepubliczne Przedszkole  w Kup jest jednostką organizacyjną powołaną i prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” w Opolu .  Działa na podstawie ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz 329)jako jednostka niepubliczna o uprawnieniach przedszkola  publicznego.
Środki na prowadzenie przedszkola pochodzą z dotacji Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim i  przekazywane są miesięcznie na konto Stowarzyszenia.

SIEDZIBA
Niepubliczne Przedszkole  w Kup mieści się pod adresem:
46- 082 Kup, ul. Karola Miarki 10
tel. fax 77 4695668

KIEROWNICTWO
Dyrektor – Elżbieta Sobolewska
Z-ca Dyrektora – Joanna Klubka-Baranowska


  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 30-08-2011 08:35
  • Modyfikował: Izabela Kołodziej, data modyfikacji: 21-05-2013 09:33
  • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Izabela Kołodziej
  • Data wytworzenia: 30-08-2011
  • Ilość wyświetleń: 18585
  • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/156/8860/niepubliczne-przedszkole-dla-dzieci-z-autyzmem-w-kup.html