Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1014/24, 1238/70 Dobrzeń Mały

 

G.6845.40.2014

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat

 

 

 

Obręb

Przeznaczenie i zagospodarowanie

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia dzierżawy

Dobrzeń Mały

Grunt przeznaczony na cele upraw rolnych

 

1014/24

arkusz

mapy 1

1238/70

arkusz mapy 3

 

 

OP1O/00142935/5

OP1O/00033361/3

0,2147 ha

 

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 0,04 zł za 1 m2 rocznie – zwolniona z podatku VAT.

 

 

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki,
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-11-2014
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  06-11-2014 08:44
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 3298
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl