Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Informacja dla przedsiębiorców

Od 1 lipca 2011 r. tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Jak stanowi art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.), domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba wpisana do CEIDG nie będzie mogła zasłaniać się wobec osoby trzeciej zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbała dokonania ich weryfikacji.

Na podstawie art. 16a. ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej każdy przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

 


  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 30-08-2011 09:12
  • Modyfikował: Jolanta Mikuła, data modyfikacji: 22-08-2017 07:58
  • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Izabela Kołodziej
  • Data wytworzenia: 30-08-2011
  • Ilość wyświetleń: 17845
  • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/160/8831/informacja-dla-przedsiebiorcow.html