Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Przedsiębiorca dokonuje zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia

Wykreślenie wpisu może nastąpić również z urzędu w następujących przypadkach: 

- dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną, 
- wpis dotyczy działalności nieobjętej przepisami ustawy, 
- prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej objętej wpisem, 
- nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, 
- wpisu dokonano z naruszeniem prawa lub gdy dowody przedstawione w sprawie okazały się fałszywe, 
- wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.
 
Miejsce składania wniosku:
 
Osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym urzędzie gminy na terenie całego kraju. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do   w/w wniosku oryginał dokumentu wraz z opłata skarbową w wysokości 17 zł, pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej
Za pośrednictwem poczty listem poleconym (własnoręczność podpis na wniosku  poświadczona notarialnie)
Dokumenty składamy w pokoju nr 111

Termin załatwienia sprawy:
 
Niezwłocznie po złożeniu wniosku o zaprzestaniu działalności gospodarczej, a w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
  
Podstawa prawna:
 
Art.7d – 7g ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r, Nr 101, poz. 1178 z późn. zm. poz. 1095 z póżn. zm.) 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  30-08-2011
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  30-08-2011 09:22
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  22-08-2017 08:04
  przez: Jolanta Mikuła
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 21124
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×