Przejdź do treści strony WCAG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale w Kup, Brynicka 29

G.7125.12.2014

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Przedmiot zbycia

Obręb:

 Kup

Działka numer
947/122
arkusz mapy 2,
o pow. 0,1220 ha

OP1O/00095009/0

samodzielne lokale mieszkalne
nr 1 i 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych nieruchomości

Przeznaczenie w planie:

MN – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku)

 

 

Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość położona jest bezpośrednio przy ul. Brynickiej 29. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym, parterowym z częściowo mieszkalnym poddaszem oraz budynkiem gospodarczym. W budynku zlokalizowane są dwa lokale mieszkalne z osobnymi wejściami z poziomu parteru. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką. Budynek wyposażony w instalacje wodną, kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną, c.o etażowe z piecami w lokalach.

 

Lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze i poddaszu o powierzchni użytkowej 78,76 m², składa się z 3 pokoi (w tym 1 na poddaszu), kuchni, łazienki z wc, garderoby (na poddaszu), dwóch przedpokojów na parterze i poddaszu, wiatrołapu. Do lokalu przynależne są strych nr 1.1.4 oraz pomieszczenie gospodarcze nr 1 o łącznej powierzchni 22,97 m². Właścicielowi lokalu przysługuje udział 6608/10000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej.

Cena nieruchomości: 161 700 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 00/100).

 

Lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze o powierzchni użytkowej 44,95 m², składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, wiatrołapu i kotłowni. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie gospodarcze nr 2 o powierzchni 7,28 m². Właścicielowi lokalu przysługuje udział 3392/10000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej.

Cena nieruchomości: 95 300 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych 00/100).

 

Przeznaczenie nieruchomości: sprzedaż z uwzględnieniem przysługującego pierwszeństwa najemcom lokali

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 w/w ustawy ustalam do dnia 2 marca 2015 roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.