Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.472/227 Czarnowąsy

 

G.6840.17.2014

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

Obręb: Czarnowąsy

Działka 472/227

arkusz mapy 9,
o pow. 0,0074 ha

OP1O/00075720/4

Sprzedaż bezprzetargowa

Przeznaczenie w planie: 19KDW – tereny dróg wewnętrznych

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zlokalizowana w sąsiedztwie ul. Reymonta, z dostępem do niej drogą wewnętrzną nieutwardzoną. Stanowi teren bezpośrednio przylegający do działki 378/165 ark. mapy 9, w granicach ogrodzonego terenu stanowiącego teren zabudowy budynkiem mieszkalnym i warsztatem. Teren działki równy, przez który przebiegają sieci podziemnej infrastruktury technicznej. Powierzchnia działki zbyt mała do możliwej zabudowy, jedynie może powiększyć teren działki sąsiedniej.

 

Przeznaczenie nieruchomości: poszerzenie nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 378/165 dla poprawy warunków jej zagospodarowania.

 

Cena nieruchomości: 5 200 zł + podatek VAT 23%

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ustalam do dnia 31 marca 2015 roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-02-2015
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  09-02-2015 07:55
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 3174
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl