Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.478/236, 479/236, 480/236 Czarnowąsy

 

G.6840.3.2014

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

Obręb: Czarnowąsy

Działki 478/236, 479/236, 480/236

arkusz mapy 9,
o łącznej powierzchni
0,0144 ha

OP1O/00075720/4

Sprzedaż bezprzetargowa

Przeznaczenie w planie: 52KD(D) – tereny dróg publicznych – ulica dojazdowa

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe zlokalizowane przy
i pomiędzy zabudową mieszkaniową jednorodzinną w drugiej linii zabudowy w stosunku do
ul. Mikołaja. Działka 478/236 stanowi teren bezpośrednio przylegający do działki nr 112, która zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Działka nr 479/236 stanowi teren przylegający do działki nr 441/107. Działka nr 480/236 przylega do działki nr 440/107, która również jest zabudowana budynkiem mieszkalnym. Teren działek równy, uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej. Działki same w sobie nie stanowią terenu możliwego do zabudowy, mogą jedynie powiększyć teren działek sąsiednich.

 

Przeznaczenie nieruchomości: poszerzenie nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr 112, 441/107 i 440/107 dla poprawy warunków ich zagospodarowania.

 

Cena nieruchomości: 8 800 zł + podatek VAT 23%

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ustalam do dnia 31 marca 2015 roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-02-2015
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  09-02-2015 08:00
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 1423
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl