Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz. 477/233 Czarnowąsy

                       

G.6840.8.2014

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

Obręb: Czarnowąsy

Działka 477/233

arkusz mapy 9,
o pow. 0,0069 ha

OP1O/00075720/4

Sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego

Przeznaczenie w planie: 52KD(D) – tereny dróg publicznych – ulica dojazdowa

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zlokalizowana pomiędzy zabudową mieszkaniową w drugiej linii zabudowy w stosunku do ul. Tuwima, na zapleczu zabudowy mieszkaniowej. Stanowi teren bezpośrednio przylegający do działki nr 115 w granicach ogrodzonego terenu stanowiącego teren zabudowany budynkiem  mieszkalnym, oraz terenu działki 112 również zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Powierzchnia działki zbyt mała do możliwej zabudowy, jedynie może powiększyć teren działek sąsiednich.

 

Przeznaczenie nieruchomości: sprzedaż ograniczona do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych jako działki nr 112 i 115 dla poprawy warunków ich zagospodarowania.

 

Cena nieruchomości: 4 900 zł + podatek VAT 23%

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ustalam do dnia 31 marca 2015 roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-02-2015
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  09-02-2015 08:07
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 3119
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl