Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Gminnych

1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim - oświadczenie majątkowe

PDFGerard Kasprzak - oświadczenie złożne w 2012 r.pdf
PDFGerard Kasprzak - oświadczenie złożne w 2013 r.pdf
PDFGerard Kasprzak - oświadczenie złożone w 2014r.pdf
PDFGerard Kasprzak - oświadczenie złożone w 2015r..pdf
PDFGerard Kasprzak - oświadczenie złożone w 2016 r..pdf
PDFGerard Kasprzak - oświadczenie złożone w 2017r.pdf
PDFGerard Kasprzak - oświadczenie złożone w 2018.pdf
PDFGerard Kasprzak- oświadczenie złożone w 2019r.pdf

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim - oświadczenie majątkowe

PDFBarbara Lis- oświadczenie złożne w 2012 r.pdf
PDFBarbara Lis - oświadczenie złożne w 2013 r.pdf
PDFBarbara Lis - oświadczenie złożone w 2014r.pdf
PDFBarbara Lis - oświadczenie złożone w 2015r..pdf
PDFBarbara Lis - oświadczenie złożone w 2016 r..pdf
PDFBarbara Lis - oświadczenie złożone w 2017r.pdf
PDFBarbara Lis - oświadczenie złożone w 2018.pdf
PDFBarbara Lis- oświadczenie złożone w 2019r.pdf

3. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrzeniu Wielkim - oświadczenie majątkowe

PDFGabriela Matyszok- oświadczenie złożne w 2012 r.pdf
PDFGabriela Matyszok - oświadczenie złożne w 2013 r.pdf
PDFGabriala Matyszok - oświadczenie złożone w 2014r.pdf
PDFGabriela Matyszok - oświadczenie złożone w 2015r..pdf
PDFGabriela Matyszko - zakończenie kadencji.pdf
PDFGabriela Matyszok - początek kadencji.pdf
PDFGabriela Matyszok - oświadczenie złożone w 2016 r..pdf
PDFGabriela Matyszok - oświadczenie złożone w 2017r.pdf
PDFGabriela Matyszok - oświadczenie złożone w 2018.pdf
PDFGabriela Matyszok- oświadczenie złożone w 2019r.pdf

4. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kup - oświadczenie majątkowe

PDFDanuta Bieszaj - oświadczenie złożne w 2012 r.pdf
PDFDanuta Bieszaj - oświadczenie złożne w 2013 r.pdf
PDFDanuta Bieszaj - oświadczenie złożone w 2014r.pdf
PDFDanuta Bieszaj - oświadczenie złożone w 2015r..pdf
PDFDanuta Bieszaj - oświadczenie złożone w 2016 r..pdf
PDFDanuta Bieszaj - oświadczenie złożone w 2017r.pdf
PDFDanuta Bieszaj - zakończenie kadencji.pdf
PDFDanuta Bieszaj - początek kadencji.pdf
PDFDanuta Bieszaj - oświadczenie złożone w 2018.pdf
PDFDanuta Bieszaj- oświadczenie złożone w 2019r.pdf

5. Dyrektor Zespołu Szkół w Chróścicach - oświadczenie majątkowe


PDFMałgorzata Kukurowska- oświadczenie złożne w 2012 r.pdf
PDFMałgorzata Kukurowska - oświadczenie złożne w 2013 r.pdf
PDFMałgorzata Kukurowska - oświadczenie złożone w 2014r.pdf
PDFMałgorzata Kukurowska - oświadczenie złożone w 2015r..pdf
PDFMałgorzata Kukurowska - zakończenie kadencji.pdf
PDFMirosław Gutka - powołanie na stanowisko dyrektora ZS w Chróścicach.pdf
PDFMirosław Gutka - oświadczenie złożone w 2016 r..pdf
PDFMirosław Gutka - oświadczenie złożone w 2017r.pdf
PDFMirosław Gutka - oświadczenie złożone w 2018r..pdf
PDFMirosław Gutka- korekta.pdf
PDFMirosław Gutka- korekta.pdf
PDFMirosław Gutka - zakończenie pełnienia funkcji dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach.pdf
PDFDaria Giewanowicz -powołanie na stanowisko dyrektora Puplicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach.pdf
PDFDaria Giewanowicz - oświadczenie złożone w 2018.pdf
PDFRenata Dąbrowska - powołanie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścicach .PDF
PDFRenata Dąbrowska- oświadczenie złożone w 2019r.pdf

6.  Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim - oświadczenie majątkowe

PDFDorota Gajda-Szczegielniak - oświadczenie złożne w 2012 r.pdf
PDFDorota Gajda-Szczegielniak - oświadczenie złożne w 2013 r.pdf
PDFDorota Gajda-Szczegielniak- oświadczenie złożone w 2014r.pdf
PDFDorota Gajda - Szczegielniak - koniec kadencji.PDF
PDFDorota Gajda - Szczegielniak - początek kadencji.PDF
PDFDorota Gajda-Szczegielniak - oświadczenie złożone w 2015r..pdf
PDFDorota Gajda-Szczegielniak - oświadczenie złożone w 2016 r..pdf
PDFDorota Gajda-Szczegielniak - oświadczenie złożone w 2017r.pdf
PDFDorota Gajda-Szczegielniak - oświadczenia złożone w 2018.pdf
PDFDorota Gajda-Szczegielniak- oświadczenie złożone w 2019r.pdf
PDFDorota Gajda-Szczegielniak - zakończenie kadencji.pdf
PDFDorota Gajda Szczegielniak- początek kadencji.pdf

7.  Dyrektor Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim - oświadczenie majątkowe

PDFBeata Niedworok- oświadczenie złożne w 2012 r.pdf
PDFBeata Niedworok - oświadczenie złożne w 2013 r.pdf
PDFBeata Niedworok- oświadczenie złożone w 2014r.pdf
PDFBeata Niedworok - oświadczenie złożone w 2015r..pdf
PDFBeata Niedworok - oświadczenie złożone w 2016 r..pdf
PDFBeata Niedworok - oświadczenie złożone w 2017r.pdf
PDFBeata Niedworok - zakończenie kadencji.pdf
PDFBeata Niedworok - początek kandencji.pdf
PDFBeata Niedworok - oświadczenie złożone w 2018.pdf
PDFBeata Niedworok- oświadczenie złożone w 2019r.pdf

8. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Chróścicach - oświadczenie majątkowe

PDFIwona Sachnik- oświadczenie złożne w 2012 r.pdf
PDFIwona Sachnik - oświadczenie złożne w 2013 r.pdf
PDFIwona Sachnik - oświadczenie złożone w 2014r.pdf
PDFIwona Sachnik - oświadczenie złożone w 2015r..pdf
PDFIwona Sachnik - oświadczenie złożone w 2016 r..pdf
PDFIwona Sachnik - oświadczenie złożone w 2017r.pdf
PDFIwona Sachnik - zakończenie kadencji.pdf
PDFIwona Sachnik - pozcątek kadencji.pdf
PDFIwona Sachnik - oświadczenie złożone w 2018.pdf
PDFIwona Sachnik- oświadczenie złożone w 2019r.pdf

9.Spółka - Prowod Sp z o.o.

Prezes:
PDFBogdan Lechowski - powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu.pdf
PDFBogdan Lechowski - oświadczenie złożone w 2016r..pdf
PDFBogdan Lechowski - oświadczenie złożone w 2017r.pdf
PDFBogdan Lechowski - zakończenie pełnienia funkcji.pdf
PDFBogdan Lechowski - powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu.pdf
PDFBogdan Lechowski - oświadczenie złożone w 2018.pdf
PDFBogdan Lechowski- oświadczenie złożone w 2019r.pdf

Wiceprezes:
PDFMariusz Pelc - powołanie na wiceprezesa zarządu.pdf
PDFMariusz Pelc - oświadczenie złożone w 2016r..pdf
PDFMariusz Plec - oświadczenie złożone w 2017r.pdf
PDFMariusz Pelc.PDF- zakończenie pełnienia funkcji
Mariusz Pelc PDFKorekta oświadczenia sporządzonego na dzień 31.12.2016.pdf
Mariusz Pelc PDFKorekta oświadczenia sporządzonego na dzień 09.06.2017.pdf

10. Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta
PDFKatarzyna Blacha - oświadczenie złożone w 2012r..pdf
PDFKatarzyna Pardela - oświadczenie złożone w 2012r..pdf
PDFMaria Pawlak - oświadczenie złożone w 2012 r..pdf
PDFKatarzyna Blacha - oświadczenie złożone w 2013 r.pdf
PDFKatarzyna Blacha - oświadczenie złożone w 2014r.pdf
PDFKatarzyna Blacha - oświadczenie złożone w 2015r..pdf
PDFSabina Morela-Mirecki- oświadczenie złożone w 2019r.pdf

11. Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Kup
PDFNorbert Kaps - zakończenie pełnienia funkcji dyrektora GZGKiM.pdf
PDFGrzegorz Pluskwik - powołanie na stanowisko dyrektora GZGKiM.pdf
PDFGrzegorz Pluskwik - oświadczenie złożone w 2012 r.pdf
PDFGrzegorz Pluskwik - oświadczenie złożne w 2013 r.pdf
PDFGrzegorz Pluskwik- oświadczenie złożone w 2014r.pdf
PDFBogdan Lechowski- oświadczenie złożone w 2014r.pdf
PDFBogdan Lechowski - oświadczenie złożone w 2015r..pdf
PDFBogdan Lechowski - zakończenie pełnienia funkcji.pdf

12. Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim - oświadczenie majątkowe  
PDFBarbara Niemczycka-oświadczenie złożne w 2011 r.pdf
PDFBarbara Niemczycka - zakończenie pełnienia funkcji dyrektora GZEAS.pdf

13. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim - oświadczenie majątkowe

PDFMaria Kokot - oświadczenie złożne w 2012 r.pdf
PDFMaria Kokot - oświadczenie złożne w 2013 r.pdf
PDFMaria Kokot - oświadczenie złożone w 2014r.pdf
PDFMaria Kokot - oświadczenie złożone w 2015r..pdf
PDFMaria Kokot - zakończenie pełnienia funkcji.pdf

14. Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnowąsach - oświadczenie majątkowe

PDFEwa Drop - oświadczenie złożne w 2012 r.pdf
PDFEwa Drop - oświadczenie złożne w 2013 r.pdf
PDFEwa Drop- oświadczenie złożone w 2014r.pdf
PDFEwa Drop - oświadczenie złożone w 2015r..pdf
PDFEwa Drop - oświadczenie złożone w 2016 r..pdf

15. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kup - oświadczenie majątkowe

16. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Brzeziu - oświadczenie majątkowe

PDFKornelia Macioszek- oświadczenie złożne w 2012 r.pdf
PDFKornelia Macioszek - oświadczenie złożne w 2013 r.pdf
PDFKornelia Macioszek - oświadczenie złożone w 2014r.pdf
PDFKornelia Macioszek - oświadczenie złożone w 2015r..pdf
PDFKornelia Macioszek - oświadczenie złożone w 2016 r..pdf

17. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Czarnowasach - oświadczenie majątkowe

PDFKatarzyna Radlak- oświadczenie złożne w 2012 r.pdf
PDFKatarzyna Radlak - oświadczenie złożne w 2013 r.pdf
PDFKatarzyna Radlak - oświadczenie złożone w 2014r.pdf
PDFKatarzyna Radlak - oświadczenie złożone w 2015r..pdf
PDFKatarzyna Radlak - oświadczenie złożone w 2016 r..pdf

18. Prezes Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "PROWOD" Spółka z o.o.

PDFBernard Kozielski - oświadczenie złożne w 2012 r.pdf
PDFBernard Kozielski - oświadczenie złożne w 2013 r.pdf
PDFBernard Kozielski- oświadczenie złożone w 2014r.pdf
PDFBernard Kozielski - oświadczenie złożone w 2015r..pdf
PDFBernard Kozielski - zakończenie pełnienia funkcji.pdf

19. Prezes  spółki - Zarząd Mienia Komunalnego Sp z o.o.
PDFHenryk Wosch - powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu.pdf
PDFHenryk Wosch.PDF- zakończenie pełnienia funkcji
PDFBogdan Lechowski.pdf - powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu
PDFBogdan Lechowski - oświadczenie złożone w 2017r (2).pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  30-08-2011
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  30-08-2011 10:01
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  06-11-2019 09:07
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 31662
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl