Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej  z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
 
 Dyrekcja  Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim  ogłasza nabór na stanowisko pracy – główny księgowy - ½   etatu   
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, ul. Kościelna 3  w terminie do dnia  20 marca 2015 roku  do godz. 10.00.
 
Szczegółowe wytyczne dla kandydatów znajdują się w ogłoszeniu o naborze stanowiącym załączniki do Zarządzenia Nr 6/2014/15 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim  z dnia 2  marca  2015r. 
 
 
Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje:
I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych;
II etap – kwalifikacja merytoryczna, obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  www.bip.dobrzeńwielki

 
Załączniki do pobrania:

PDFZarządzenie Nr 6.2014.15 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 6.2014.15 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej.pdf
PDFKWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-03-2015
  przez: Gabriela Matyszok
 • opublikowano:
  05-03-2015 10:59
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 4533
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl