Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2716/83 Czarnowąsy

G.6840.11.2014

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

Obręb: Czarnowąsy

Działka nr 2716/83

arkusz mapy 3,
o pow. 0,0317 ha

OP1O/00074824/6

Sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego

Przeznaczenie w planie:  42 KD(D) - tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa

 

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zlokalizowana przy ul.  Akacjowej w Czarnowąsach, wydzielona z terenu przeznaczonego pod drogę, wykorzystywanego jako teren zieleni, znajdujący się poza jezdnią i istniejącym chodnikiem. Przez teren działki przebiega podziemna sieć uzbrojenia terenu - odcinek sieci cieplnej. Działka stanowi teren bezpośrednio przylegający do trzech działek: działki nr 1593/80 niezabudowanej, działki nr 1757/80 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym oraz działki nr 1824/83 zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej . Teren działki równy, w kształcie wydłużonego prostokąta. Działka zbyt mała do możliwej zabudowy, może jedynie powiększyć teren działek sąsiednich.

 

Przeznaczenie nieruchomości: sprzedaż ograniczona do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych jako działki nr 1593/80, 1757/80 oraz 1824/83 dla poprawy warunków ich zagospodarowania.

 

Cena nieruchomości: 17 800 zł + podatek VAT 23%

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ustalam do dnia 04 maja 2015 roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-03-2015
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  19-03-2015 10:37
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 3007
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl