Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 120.54.2011
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

            Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. Nadaje się Urzędowi Gminy w Dobrzeniu Wielkim Regulamin organizacyjny w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmiany w treści Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim wprowadza Wójt w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 3. Tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr 0152 / 1/ 2006 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 stycznia 2006r.
  w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, w Dobrzeniu Wielkim.
 2. Zarządzenie Nr  0152 /6/ 2007 Wójta Gminy  Dobrzeń Wielki z dnia  30 maja 2007r.
  w sprawie  zmiany  Regulaminu  organizacyjnego  Urzędu Gminy  w  Dobrzeniu Wielkim,
 3. Zarządzenie nr 0152 / 17/ 2009 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 czerwca 2009r.
  w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim,
 4. Zarządzenie nr 0152 /17/ 2010 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 czerwca 2010r.
  w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012r.

 

                                                                                                                       WÓJT

                                                                                                                  Henryk Wróbel 

PDFRegulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Zmiany w regulaminie organizacyjnym:

Zarządzenie 120.15.2012 z 19.03.2012 r.

Zarządzenie 120.22.2013 z 04.07.2013 r.

Zarządzenie 120.29.2015 z 01.10.2015 r.

Zarządzenie 120.43.2016 z 05.12.2016 r.


 • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 30-08-2011 10:23
 • Modyfikował: Jolanta Mikuła, data modyfikacji: 21-08-2017 15:14
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Izabela Kołodziej
 • Data wytworzenia: 30-08-2011
 • Ilość wyświetleń: 22145
 • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/175/8818/regulamin-organizacyjny-urzedu-gminy.html