Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 120.54.2011
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

            Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:

§ 1. Nadaje się Urzędowi Gminy w Dobrzeniu Wielkim Regulamin organizacyjny w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmiany w treści Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim wprowadza Wójt w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 3. Tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr 0152 / 1/ 2006 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 stycznia 2006r.
  w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, w Dobrzeniu Wielkim.
 2. Zarządzenie Nr  0152 /6/ 2007 Wójta Gminy  Dobrzeń Wielki z dnia  30 maja 2007r.
  w sprawie  zmiany  Regulaminu  organizacyjnego  Urzędu Gminy  w  Dobrzeniu Wielkim,
 3. Zarządzenie nr 0152 / 17/ 2009 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 czerwca 2009r.
  w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim,
 4. Zarządzenie nr 0152 /17/ 2010 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 czerwca 2010r.
  w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012r.

 

                                                                                                                       WÓJT

                                                                                                                  Henryk Wróbel 

PDFRegulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Zmiany w regulaminie organizacyjnym:

Zarządzenie 120.15.2012 z 19.03.2012 r.

Zarządzenie 120.22.2013 z 04.07.2013 r.

Zarządzenie 120.29.2015 z 01.10.2015 r.

Zarządzenie 120.43.2016 z 05.12.2016 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  30-08-2011
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  30-08-2011 10:23
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  21-08-2017 15:14
  przez: Jolanta Mikuła
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 24870
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×