Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.2246/312 Dobrzeń Wielki

G.6845.10.2015

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

na czas oznaczony do lat 3

 

 

 

Obręb

Zagospodarowanie

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia dzierżawy

Dobrzeń Wielki

Grunt przeznaczony na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej 2247/312, dla celów prowadzonej działalności gospodarczej

2246/312

arkusz

mapy 3

OP1O/00082959/0

52 m2

Przeznaczenie w planie:

UC – tereny usług komercyjnych

Ksp - parking

 

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 1 zł za 1 m2 + podatek VAT 23% - miesięcznie.

 

 

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji
w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-05-2015
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  07-05-2015 08:03
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 2943
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl