Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015

Przypomnienie o zmianie czasu na „zimowy”  w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015 r.   Państwowa Komisja Wyborcza uprzejmie przypomina, iż w dniu 25 października br. nastąpi zmiana czasu na „zimowy” (zmiana wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00).  W związku z powyższym Komisja przypomina obwodowym komisjom wyborczym oraz wyborcom o tym fakcie, aby uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w godzinach głosowania.

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu głosowania.
W dniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 25 październik 2015r. Obwodowe Komisje Wyborcze w obwodach stałych rozpoczną prace o godz. 600 rano, a w obwodach odrębnych (DPS w Dobrzeniu Wielkim i w Szpitalu w Kup) o godzinie 640.

GŁOSOWANIE W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2015r. OBYWA SIĘ W GODZINACH OD 700 DO 2100.

PDFObwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej o kandyadatach na senatora.pdf
PDFObwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej - o listach kandydatów na posłów.pdf

PDFSkłady OKW po ukonstytuowaniu się.pdf

PDFObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

Zarządzenie nr 0050.1.113.2015 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 października 2015r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 października 2015r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.113.2015.pdf

Zarządzenie nr 0050.1.112.2015 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
PDFZarządzenie Nr 0050.1.112.2015.pdf PDFZałacznik do Zarządzenia nr 0050.1.112.2015.pdf

PDFInformacja w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych..pdf

PDFO B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 14 września 2015r..pdf o numerach i granicach obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

PDFInformacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o składzie i dyżurach.pdf

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

PDFInformacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.pdf
PDFInformacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.80.2015 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie miejsc przeznaczonych na nieodpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.1.80.2015.pdf

PDFPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  23-07-2015
  przez: Kornelia Lauer - Konecka
 • opublikowano:
  23-07-2015 08:16
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  20-10-2015 12:24
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 5388
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl