Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Komisje stałe Rady Gminy

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Roman Marek
 2. Danuta Orzeszyna
 3. Janusz Piontkowski – Przewodniczący Komisji

Zadania komisji:
1. Opiniowanie wykonania budżetu gminy na podstawie rocznego sprawozdania.
2. Występowanie do rady gminy z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wójtowi oraz przedkładanie tego wniosku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu do zaopiniowania.
3. Opiniowanie wniosku radnych dot. podjęcia przez radę uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium.
4. W zakresie kontroli działalności wójta:
a) opiniowanie projektu budżetu gminy,
b) bieżąca analiza i kontrola wykonywania budżetu gminy w ciągu roku,
c) opiniowanie projektów uchwał rady w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy.
d) kontrolowanie wykonania innych uchwał rady,
e) opiniowanie projektu zamierzeń samorządu gminy, sporządzanego przez wójta,
f) kontrola sposobu gospodarowania mieniem komunalnym gminy.
5. W zakresie kontroli działalności gminnych jednostek organizacyjnych:
a) wykonanie budżetu jednoski, ustalonego przez radę gminy,
b) opiniowanie planów finansowych jednostki,
c) gospodarowanie przez jednostki powierzonym im do zarządzania lub korzystania mieniem komunalnym.
6. Wykonywanie innych zadań określonych przez radę gminy.

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

 1. Jerzy Bednarz
 2. Krystyna Gierok
 3. Rafał Kampa
 4. Łukasz Lazik – Przewodniczący Komisji
 5. Arkadiusz Kulas
 6. Monika Ledwolorz-Gierok
 7. Zbigniew Wajman

KOMISJA GOSPODARKI, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Jerzy Bednarz
 2. Krzysztof Henek
 3. Rafał Kampa – Przewodniczący Komisji
 4. Arkadiusz Kulas
 5. Łukasz Lazik
 6. Piotr Libawski
 7. Antoni Piechota

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

 1. Krystyna Gierok
 2. Józef Gregulec
 3. Monika Ledwolorz – Gierok
 4. Roman Marek
 5. Danuta Orzeszyna
 6. Janusz Piontkowski
 7. Zbigniew Wajman – Przewodniczący Komisji

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Józef Gregulec
 2. Krzysztof Henek
 3. Antoni Piechota – Przewodniczący Komisji

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-08-2011
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  30-08-2011 12:48
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  14-12-2018 10:34
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 24329
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×