Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 września 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚ.6220.13.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 22 września 2015 roku

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 oraz art. art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego, wszczętego w dniu 28 lipca 2015 roku na wniosek Pana Sebastiana Raudzis SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna ul. Oleska 117, 45-231 Opole działając z pełnomocnictwa Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice”.

Jednocześnie informuję o możliwości wypowiedzenia się, co do dowodów i materiałów zebranych w toku postępowania administracyjnego (Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska tut. urzędu, pok. 109 lub 110) w terminie 7 dni od daty uznania niniejszego pisma za doręczone tj. od dnia 24 września 2015 roku do dnia 14 października 2015 roku.

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 24-09-2015
  do 14-10-2015 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  23-09-2015
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  23-09-2015 15:21
  przez: Marcin Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 1758
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl