Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy Kup, Szpitalna 2

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  - LOKALI UŻYTKOWYCH

PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

 

Położenie

Ulica

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia użytkowa lokalu

Obręb:

Kup

Szpitalna 2

459/117

arkusz mapy 1

OP1O/00095008/3

51,97 m²

Przeznaczenie w planie: MN - mieszkalnictwo o niskiej intensywności zabudowy

 

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy znajdujący się w budynku własności Gminy Dobrzeń Wielki, składający się z sali wystawowej, sali sprzedaży, pomieszczenia gospodarczego oraz pomieszczenia socjalnego.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Lokal przeznaczony do najmu na cele prowadzenia działalności usługowo – handlowej.

 

Wysokość opłat z tytułu najmu: Stawka czynszu wynosi 300 zł + plus podatek VAT 23% - miesięcznie. Pozostałe opłaty związane z użytkowaniem lokalu oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie najmu. 

 

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji
w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-10-2015
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  01-10-2015 08:22
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 2646
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl