Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko głównego księgowego

Dyrektor  Publicznego Przedszkola  w Dobrzeniu Wielkim  ogłasza nabór na stanowisko pracy – główny księgowy – 0,25 etatu  ( 10/40 )  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kancelarii Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim, ul. Kościelna 1  w terminie do dnia 23 października 2015 roku do godz. 10.00.

Szczegółowe wytyczne dla kandydatów znajdują się w ogłoszeniu o naborze stanowiącym załączniki do Zarządzenia Nr 01.10.2015 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim  z dnia  8 października  2015r. 

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje:
I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych;

II etap – kwalifikacja merytoryczna, obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wynikach naboru zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  www.bip.dobrzenwielki.pl  

Załączniki do pobrania:

DOCXNabór na stanowisko głównego księgowego - informacja na stronę.docx
DOCXZarządzenie dyr. o naborze na stanowisko księgowej.docx
DOCXZałącznik do zarządzenia.docx


 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-10-2015
  przez: Beata Niedworok
 • opublikowano:
  09-10-2015 09:52
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 2623
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl