Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Ograniczenie prawa do informacji publicznej

Zgodnie z art.5 ust.1 i2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112,poz.1198) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo to podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiebiorcy z wyłączeniem osób pełniących funkcje publiczne ( w zakresie informacji mających związek z pełnieniem tej funkcji ) oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca zrezygnują z przysługującego im prawa ochrony .

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej w niniejszym Biuletynie (BIP) , podany jest zakres wyłączenia , podstawa prawna wyłączenia jawności oraz organ lub osoba, które wyłączenia dokonały lub -jeśli miało to miejsce - podmiot , w interesie którego dokonano wyłączenia jawności


  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 30-08-2011 13:35
  • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Izabela Kołodziej
  • Data wytworzenia: 30-08-2011
  • Ilość wyświetleń: 19130
  • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/200/8788/ograniczenie-prawa-do-informacji-publicznej.html