Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Ograniczenie prawa do informacji publicznej

Zgodnie z art.5 ust.1 i2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112,poz.1198) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo to podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiebiorcy z wyłączeniem osób pełniących funkcje publiczne ( w zakresie informacji mających związek z pełnieniem tej funkcji ) oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca zrezygnują z przysługującego im prawa ochrony .

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej w niniejszym Biuletynie (BIP) , podany jest zakres wyłączenia , podstawa prawna wyłączenia jawności oraz organ lub osoba, które wyłączenia dokonały lub -jeśli miało to miejsce - podmiot , w interesie którego dokonano wyłączenia jawności

Metryczka
 • wytworzono:
  30-08-2011
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  30-08-2011 13:35
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 22615
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl