Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CZARNOWĄSY-2      

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm)  zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki uchwały Nr IX/75/2015 z dnia 24 września 2015 r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CZARNOWĄSY-2.  

  Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu.  Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki – w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

                                                                                            

                                                                                                              Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-11-2015
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  16-11-2015 09:37
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 3480
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl