Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CZARNOWĄSY-2      

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm)  zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki uchwały Nr IX/75/2015 z dnia 24 września 2015 r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CZARNOWĄSY-2.  

  Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu.  Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki – w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

                                                                                            

                                                                                                              Wójt Gminy Dobrzeń Wielki