Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.623/12 Brzezie

G.6845.27.2015

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat

 

 

 

Obręb

Przeznaczenie i zagospodarowanie

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia dzierżawy

Brzezie

Grunt przeznaczony na cele upraw rolnych

 

623/12

arkusz mapy 1

 

 

OP1O/00038750/2

 

0,4930 ha

 

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 0,04 zł za 1 m2 rocznie – zwolniona z podatku VAT.

 

 

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki,
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.