Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim   

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje, że od dnia 1 stycznia 2017r. w Urzędzie Gminy  w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44  funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Opolski. Porady prawne dla osób uprawnionych świadczone są dwa razy w tygodniu:
- w każdy wtorek  od godz. 8.00 do 13.00
- w każdy piątek   od godz. 8.00 do 13.00.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się na parterze, w pokoju nr 4 obok Sali Narad  (tel. 77 46 95 483  wewn.213).  Podmiotem obsługującym jest FUNDACJA MŁODZI LUDZIOM Borysław 49, 96-130 Głuchów.        

 

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna (jakie dokumenty należy okazać)

 • osobom, które nie ukończyły 26 lat (dokument tożsamości),
 • osobom, które ukończyły 65 lat (dokument tożsamości),
 • osobom, które posiadają Kartę Dużej Rodziny (ważna Karta Dużej Rodziny),
 • osobom które, w okresie roku poprzedzającego zostały przyznane świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (decyzja o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia),
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (oświadczenie),
 • osobie, która jest w ciąży (dokument potwierdzający ciążę),
 • kombatantom (ważna legitymacja kombatanta lub stosowne zaświadczenie),
 • weteranom (ważna legitymacja weteran).

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2018 ROKU

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ

POMOCY PRAWNEJ

GODZINY OTWARCIA

PODMIOT OBSŁUGUJĄCY

 

 

 

 

 

 

1.

KOMPRACHCICE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Ks. B. Bilińskiego 2
pok. Nr 5, tel. 77 46 47 305

 Poniedziałek    11.00 – 16.00

FUNDACJA

MŁODZI LUDZIOM

Borysław 49,

96-130 Głuchów

NIEMODLIN
Zespół Szkół, ul. Opolska 34 
pok. Nr 16, tel. 697 685 812

 Wtorek            13.00 – 18.00
  Środa               13.00 – 18.00

DĄBROWA
Urząd Gminy, ul. Sztonyka 56
pok. Nr 110, tel. 77 46 41 010 wew. 210

 Czwartek        12.00 – 17.00

TUŁOWICE
Urząd Miejski, ul. Szkolna 1
pok. Nr 21, tel. 77 46 00 143 wew. 28

 Piątek                8.00 – 13.00

 

 

 

 

 

 

2.

 

TURAWA
Urząd Gminy, ul. Opolska 39 C
pok. Nr 27, tel.77 42 12 012 wew. 122

 Poniedziałek     8.00 – 13.00

FUNDACJA

MŁODZI LUDZIOM

Borysław 49,

96-130 Głuchów

DOBRZEŃ WIELKI
Urząd Gminy, ul. Namysłowska 44
pok. Nr 4, tel. 77 46 95 483 wew. 213

 Wtorek             8.00 – 13.00
 Piątek              8.00 – 13.00

ŁUBNIANY
Urząd Gminy, ul. Opolska 104
pok. Nr 7, tel. 77 42 70 589

 Środa               8.00 – 13.00

POPIELÓW
Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji, ul. Powstańców 34
pok. Nr 3, tel. 77 46 92 193

 Czwartek        10.00 – 15.00

 

 

 

 

 

 

3.

OZIMEK
Dom Kultury, ul. Ks. Kałuży 4
pok. Nr 7, tel. 77 46 51 139

 Poniedziałek     9.00 – 14.00

 Środa                9.00 – 14.00

FUNDACJA

MŁODZI LUDZIOM

Borysław 49,

96-130 Głuchów

DĘBSKA KUŹNIA (gm. Chrząstowice)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Wiejska 53
tel. 697 686 155

 Wtorek           14.00 – 19.00

PRÓSZKÓW
Ośrodek Kultury i Sportu ul. Daszyńskiego 6
Parter, tel. 77 46 48 062

 Czwartek        12.00 – 17.00

TARNÓW OPOLSKI
Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6
pok. Nr 2, tel. 77 46 40 881

 Piątek               8.00 – 13.00

 

 

4.

 

OPOLE
Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja 29
pok. Nr 1, tel. 77 54 15 148

 Poniedziałek 14.00 - 18.00
  Wtorek             14.00 – 18.00
  Środa                14.00 – 18.00
  Czwartek            8.00 – 12.00
  Piątek                 8.00 – 12.00

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

 

 

5.

OPOLE
ul. Ks. Opolskich 27
pok. Nr 3,  tel. 697686123

 Poniedziałek 8.00 - 12.00
  Wtorek               8.00 – 12.00
  Środa                  7.30 – 11.30
  Czwartek          10.00 – 14.00
  Piątek               11.30 – 15.30

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2016
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  07-01-2016 13:45
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  14-03-2018 15:11
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 4029
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×