Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2840/280 Dobrzeń Wielki

G.6840.1.2016

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

Obręb: Dobrzeń Wielki

Działka 2840/280

arkusz mapy 3,
o pow. 0.0997 ha

OP1O/00048579/2

Sprzedaż w drodze przetargu

Przeznaczenie w planie: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w m. Dobrzeń Wielki, bezpośrednio przy ulicy Księdza Poziemby. Teren działki równy o korzystnej hipsometrii, dobrze nasłoneczniony. Kształt działki regularny, prostokątny. W bezpośrednim sąsiedztwie teren uzbrojony jest w energię elektryczną, wodę, kanalizację i ciepłociąg.

Przeznaczenie nieruchomości: zgodne z zapisami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki.

 

Cena nieruchomości: 72 000 zł + 23% podatek VAT

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy ustalam do dnia 29 lutego 2016 roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-01-2016
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  14-01-2016 08:51
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 2520
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl