Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

STAROSTA OPOLSKI
      ul.1 Maja 29
     45-068 Opole

Opole, 2016-02-24

OŚ. 6341. 132. 2015.BS

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

 

            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust.7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 z późn. zm.),

informuję,

      o udzieleniu Gminie Dobrzeń Wielki,  w drodze  decyzji nr OŚ.6341.132.2015.BS
z dnia 24-02-2015 r.
, pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie wód opadowych), dla przedsięwzięcia: Budowa drogi gminnej łączącej ul. Stawy w m. Chróścice z ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki na odcinku od km 0+000 do km 1+499.

      Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

      Decyzja oraz wykaz stron jest do wglądu w:

- Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

- Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul.1 Maja 29 wejście od ul. Reymonta 51- I piętro pok.209.

w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń w gminie Dobrzeń Wielki (w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki,  tablicach ogłoszeń w miejscowościach Chróścice i Dobrzeń Wielki), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  obu Urzędów.

 

                                     Z up. Starosty
                                  Marek Parfimczyk
                    Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-02-2016
  przez: Marek Parfimczyk
 • opublikowano:
  24-02-2016 12:11
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  24-02-2016 12:12
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 2266
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl