Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

o zmianie ogłoszenia opublikowanego w dn. 14.04.2016 r. - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-3   

       Wydłuża się okres wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-3, trwającego od dnia 21 kwietnia 2016 r. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony będzie do dnia 19 maja 2016 r. zamiast, jak ogłoszono wcześniej, do 12 maja  2016 r. 

   Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w również wydłużonym, nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca  2016 r.     

 

                                                                                                   Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

PDF20160429105114761.pdf