Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

o zmianie ogłoszenia opublikowanego w dn. 14.04.2016 r. -  o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-3   

                                                                                                             

Wydłuża się okres wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-3, trwającego od dnia 21 kwietnia 2016 r. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony będzie do dnia 19 maja 2016 r. zamiast, jak ogłoszono wcześniej, do 12 maja  2016 r. 

   Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w również wydłużonym, nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca  2016 r.     

 

                                                                                                   Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Metryczka
 • wytworzono:
  02-05-2016
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  02-05-2016 07:55
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 1147
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl