Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 lutego 2011

OŚ.6220.1.2011
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 9 lutego 2011 roku
 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o przesłaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko) dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Wolności w Czarnowąsach do Elektrowni Opole”.
 
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
 
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44, pokój nr 110.

WÓJT       

mgr Henryk Wróbel

Metryczka
 • wytworzono:
  13-09-2011
  przez: Marcin Włodarczyk
 • opublikowano:
  13-09-2011 14:10
  przez: Marcin Włodarczyk
 • zmodyfikowano:
  13-09-2011 14:11
  przez: Marcin Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 5924
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl