Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.213 Czarnowąsy

G.6840.17.2016

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

Obręb: Czarnowąsy

Działka nr 213

arkusz mapy 9,
o pow. 0.0220 ha

OP1O/00075720/4

Sprzedaż bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowanie nieruchomości przyległej

Przeznaczenie w planie:  MU – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zlokalizowana pomiędzy istniejącą zabudową mieszkaniową ze zjazdem z ul. Basztowej.  Stanowi wąski pas terenu wykorzystywany jako dojazd do przyległej nieruchomości. W bliskiej odległości przebiega linia kolejowa. Działka nie może stanowić terenu możliwego do zabudowy, może jedynie powiększyć teren nieruchomości przyległej, poprawiając możliwość jej zagospodarowania.

 

Przeznaczenie nieruchomości: poprawa warunków zagospodarowanie nieruchomości przyległej

 

Cena nieruchomości: 9 010 zł + podatek VAT 23%

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ustalam do dnia 27 października 2016 roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-09-2016
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  15-09-2016 08:44
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 2108
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl