Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokal nr 1, Dworcowa 9, Czarnowąsy

G.7125.12.2016

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Przedmiot zbycia

Obręb: Czarnowąsy

Działka 392/151 arkusz mapy 9,
o pow. 0,1057 ha

OP1O/00096340/9 (Kw nieruchomości gruntowej zabudowanej) OP1O/00146910/2 (Kw lokalu nr 1)

samodzielny lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości  gruntowej i budynkowej

Przeznaczenie w planie :  MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

 

Opis nieruchomości: Przedmiotowy lokal znajdują się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, w którym pozostałe  lokale stanowią już własność osób w nim zamieszkujących. Budynek położony jest przy ul. Dworcowej 9, w bliskim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Opole -Namysłów, z dość bliskim dostępem do środków komunikacji miejskiej, kolejowej i międzymiastowej, w rejonie zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Wzniesiony w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny z częściowo użytkowym poddaszem, podpiwniczony, obejmuje jedną klatkę schodową z której jest dostęp do wszystkich mieszkań i piwnic. Budynek wyposażony w instalacje wodną, kanalizacyjną, elektryczną, c.o. z ciepłociągu i teletechniczną.

 

Lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze o powierzchni użytkowej  85,35 m², składa się z 3 pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki z wc, przedpokoju. Do lokalu przynależne są dwie piwnice o nr 5 i 9 o łącznej powierzchni 13,34 m². Właścicielowi lokalu przysługuje udział  1827/10 000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej.

Cena nieruchomości: 203 330 zł (słownie: dwieście  trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych 00/100).

 

Przeznaczenie nieruchomości: sprzedaż nieruchomości z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego najemcy lokalu.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 w/w ustawy ustalam do dnia 18 listopada 2016 roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni oraz w biuletynie informacji publicznej urzędu www.bip.dobrzenwielki.pl. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.