Przejdź do treści strony WCAG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - lokale mieszkalne w Czarnowąsach, Wolności 19

G.7125.10.2016

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Przedmiot zbycia

Obręb: Czarnowąsy

Działka

nr 342/102
arkusz mapy 3,
o pow. 0.0640 ha

OP1O/00140473/4

samodzielne lokale mieszkalne
nr  1, 3, 4, 5 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych nieruchomości

Przeznaczenie w planie:

MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

 

Opis nieruchomości: Przedmiotowe lokale położone są przy ul. Wolności 19 w Czarnowąsach na nieruchomości, na której znajdują się dwa budynki: wielorodzinny budynek mieszkalny i budynek mieszkalno-gospodarczy. W budynku wielorodzinnym wolnostojącym, niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym, wzniesionym w technologii tradycyjnej  mieszczą się dwa lokalne mieszkalne na parterze i trzeci na poddaszu. Natomiast w budynku mieszkalno-gospodarczym, wzniesionym w technologii tradycyjnej mieszczą się:  na poddaszu lokal mieszkalny, na parterze dwa garaże, trzy pomieszczenia gospodarcze, dwa pomieszczenia komunikacyjne oraz klatka schodowa drewniana. Teren działki uzbrojony jest w sieci: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, kanalizacyjną i ciepłociąg.

 

Lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o powierzchni użytkowej  49.00 m², składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie gospodarcze nr 4 o  powierzchni 12,70 m². Właścicielowi lokalu przysługuje udział 2093/10 000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej. Lokal jest przedmiotem najmu.

Cena nieruchomości:  77 950 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Lokal mieszkalny nr 3  położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o powierzchni użytkowej  36,19 m², składa się z 1 pokoju, kuchni + pokoju, łazienki i korytarza. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie gospodarcze nr 1 o  powierzchni 17,41 m². Właścicielowi lokalu przysługuje udział 1818/10 000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej. Lokal jest przedmiotem najmu.

Cena nieruchomości:  50 360 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

 

Lokal mieszkalny nr 4 położony na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o powierzchni użytkowej  55,46 m², składa się z 3 pokoi, kuchni i łazienki. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie gospodarcze nr 3 (garaż) o  powierzchni 26,71 m². Właścicielowi lokalu przysługuje udział 2788/10 000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej. Lokal jest przedmiotem najmu.

Cena nieruchomości: 82 000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

 

Lokal mieszkalny nr 5 położony na poddaszu w budynku mieszkalno-gospodarczym o powierzchni użytkowej  67,85 m², składa się z 3 pokoi, pokoju + kuchni, łazienki, przedpokoju, holu + klatka schodowej. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie gospodarcze nr 2 (garaż) i nr 5 o łącznej powierzchni 29,44 m². Właścicielowi lokalu przysługuje udział 3301/10 000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej. Lokal jest przedmiotem najmu.

Cena nieruchomości: 88 510 zł (słownie: osiemdziesiąt  osiem  tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/100).

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 w/w ustawy ustalam do dnia 18 listopada 2016 roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.