Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1899/182 Dobrzeń Wielki

G.6840.15.2016

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

Obręb: Czarnowąsy

Działka nr 1899/182

arkusz mapy 2,
o pow. 0.0400 ha

OP1O/00001779/3

Sprzedaż bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowanie nieruchomości przyległej

Przeznaczenie w planie:  U – teren zabudowy usługowej

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zlokalizowana przy budynku komunalnym, miejscowej budowanej obwodnicy oraz w sąsiedztwie najazdu na wiadukt kolejowy. Stanowi wąski pas terenu położony przy ulicy Elektrownianej (droga wewnętrzna) bez dostępu do drogi publicznej. Działka zagospodarowana zielenią niską i wysoką. Działka nie może stanowić terenu możliwego do zabudowy, może jedynie powiększyć teren nieruchomości przyległej, poprawiając możliwość jej zagospodarowania.

 

Przeznaczenie nieruchomości: poprawa warunków zagospodarowanie nieruchomości przyległej

 

Cena nieruchomości: 17 500 zł + podatek VAT 23%

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ustalam do dnia 19 grudnia 2016 roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.