Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 maja 2011 roku

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 2 maja 2011r.
 
w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
wsi Brzezie.
 
         Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), stosownie do § 14 ust. 1 i 4 Statutu sołectwa Brzezie, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/135/2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2004r. Nr 9, poz.171)
 
Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zwołuje
w dniu13 maja 2011r. o godz. 1800
 zebranie stałych mieszkańców
sołectwa Brzezie
w celu przeprowadzenia
wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
na lata 2011-2015.
 
Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Brzeziu.  
Do wzięcia udziału w zebraniu zaprasza się wszystkich stałych mieszkańców wsi Brzezie, którzy najpóźniej
w dniu 13 maja 2011r. ukończą 18 lat.
 
 
Proponowany porządek dzienny zebrania:
1.    Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.
2.    Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3.    Sprawozdanie sołtysa z działalności w okresie minionej kadencji.
(dyskusja nad sprawozdaniem w czasie prac Komisji wyborczej: przygotowania kart wyborczych i liczenia głosów)
4.    Wyłonienie Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
5.    Wybory sołtysa
6.    Wybory Rady Sołeckiej.
7.    Dyskusja, w tym postulaty i wnioski mieszkańców.
 
 
                                                                                                       WÓJT
                                                                                               Henryk Wróbel
Metryczka
 • wytworzono:
  13-09-2011
  przez: Marcin Włodarczyk
 • opublikowano:
  13-09-2011 14:22
  przez: Marcin Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 6523
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl