Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 listopada 2016 r.

OŚ.6131.253.2016

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 30 listopada 2016 roku

 

Na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.), w związku z art. 49 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku jarząb pospolity rosnącego na terenie działki nr 2388/424 ark. mapy 3 obręb Dobrzeń Wielki.

Stosowanie do przepisu art. 10 § 1 Kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednoznacznie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, pokój 110, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 46 Kpa niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia, czyli z dniem 15 grudnia 2016 r.

 

                                                                                         Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-11-2016
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  30-11-2016 11:13
  przez: Irena Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 1513
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl